Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » ΔΕΠ » Αναπληρωτές Καθηγητές » Πρότυπο

Διομήδους Μαριάννα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑ: Μαριάννα
ΕΠΩΝΥΜΟ: Διομήδους
ΒΑΘΜΙΔΑ: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΤΟΜΕΑΣ: Δημόσιας Υγείας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ/ΚΛΙΝΙΚΗ/ΚΕΝΤΡΟ: Επιδημιολογίας
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107461438
E-MAIL: mdiomidi@nurs.uoa.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ/ΚΤΗΡΙΟ: Νοσηλευτικής
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Παπαδιαμαντοπούλου 123  11527 Αθήνα
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

 • Επιδημιολογία (2ο εξάμηνο)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

 • Εισαγωγή στις Επιστήμες Υγείας (1ο εξάμηνο, Οργάνωση και διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας/ Πληροφορική Υγείας)
 • Επιδημιολογία (1ο-2ο εξάμηνο, στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος)

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΠΤΥΧΙΟ/ΠΤΥΧΙΑ:

 • Πτυχίο Ιατρικής Πανεπιστημίου της Μπολόνια, Ιταλίας, με βαθμό «Άριστα».
 • Πτυχίο Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθηνών, με βαθμό άριστα.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ:

 • Masters of Science in Public Administration with Specialization in Health  Services Administration, University of Southern California, USA, με βαθμό άριστα (3,86/4,00).
 • Masters of Public Health, University of California Berkeley, USA, με βαθμό άριστα (3,315/4,00).
 • Masters in Health Informatics, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νοσηλευτικής, με βαθμό άριστα.
 • Summer Course in “Advanced Epidemiology and Statistics”, Erasmus University of Rotterdam, Netherlands.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ:

 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: "Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Συστήματος με τη χρήση Πολυμέσων για τη διδασκαλία της Επιδημιολογίας και της Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής", με βαθμό άριστα.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: "Συχνότητα των Νηματωδών Ελμίνθων στο έδαφος της Δυτικής Μακεδονίας", έδρα Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την έδρα Παρασιτολογίας- Εντομολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, με βαθμό άριστα.

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ:  

 • Ειδικός Επιστήμονας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Ν. Καλιφόρνιας. Η προϋπηρεσία αυτή αναγνωρίσθηκε από το Υπουργείο Παιδείας.
 • Διδασκαλία μαθημάτων στο School of Public Health, University of California Berkeley.

ΛΕΚΤΟΡΑΣ: Επιδημιολογίας – Δημόσιας Υγείας Τμήματος Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Επιδημιολογίας – Δημόσιας Υγείας Τμήματος Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Επιδημιολογίας – Δημόσιας Υγείας Τμήματος Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ

ΕΡΕΥΝΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Επιδημιολογία
 • Δημόσια Υγεία
 • Πληροφορική Υγείας

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Aiken LH, Sloane DM, Bruyneel L, Van den Heede K, Griffiths P, Busse R, Diomidous M, Kinnunen J, Kózka M, Lesaffre E, McHugh MD, Moreno-Casbas MT, Rafferty AM, Schwendimann R, Scott PA, Tishelman C, van Achterberg T, Sermeus W;  Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: a retrospective observational study. Lancet. 2014 May 24;383(9931): 1824-30. doi: 10.1016/S0140-6736(13)62631-8. Epub 2014 Feb 26. PMID: 24581683
 •  Zikos D, Diomidous M, Mpletsa V. The Effect of an Electronic Documentation System on the Trauma Patient's Length of Stay in an Emergency Department. J Emerg Nurs. 2014 Sep;40(5):469-75. doi: 10.1016/j.jen.2013.10.008. Epub 2014 Jan 21. PMID: 24457179
 • Ausserhofer D, Zander B, Busse R, Schubert M, De Geest S, Rafferty AM, Ball J, Scott A, Kinnunen J, Heinen M, Sjetne IS, Moreno-Casbas T, Kózka M, Lindqvist R, Diomidous M, Bruyneel L, Sermeus W, Aiken LH, Schwendimann R;  Prevalence, patterns and predictors of nursing care left undone in European hospitals: results from the multicountry cross-sectional RN4CAST study. BMJ Qual Saf. 2014 Feb;23(2):126-35. doi: 10.1136/bmjqs-2013-002318. Epub 2013 Nov 10. PMID: 24214796
 • Diomidous M, Zimeras S, Elefsiniotis IS. Epidemiological factors affecting "hepatitis C". Stud Health Technol Inform. 2013;190:261-3. PMID: 23823442 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Diomidous M, Pistolis J, Mechili A, Kolokathi A, Zimeras S. Healthcare Information Systems for the epidemiologic surveillance within the community. Stud Health Technol Inform. 2013;190:252-4. PMID: 23823439 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Diomidous M, Marios N, Zikos D, Konstantinos G, Zoe D, Mpizopoulou Z, Xrysi X, Zoe R. The Syndrome of Sleep Apnea in the Elderly Suffering from COPD and Live in the County of Attica, Greece. Mater Sociomed. 2012;24(4):227-31. doi: 10.5455/msm.2012.24.227-231. PMID: 23922532 [PubMed] Free PMC Article
 • Roupa Z, Zikos D, Vasilopoulos A, Diomidous M. Common Health Risks, Required Precautions of Travelers and their Customs Towards the Use of Travel Medicine Services. Mater Sociomed. 2012;24(2):131-4. doi: 10.5455/msm.2012.24.131-134. PMID: 23922520 [PubMed] Free PMC Article
 • Bellazzi R, Diomidous M, Sarkar IN, Takabayashi K, Ziegler A, McCray AT. Data analysis and data mining: current issues in biomedical informatics. Methods Inf Med. 2011;50(6):536-44. doi: 10.3414/ME11-06-0002. PMID: 22146916 [PubMed - indexed for MEDLINE] Free PMC Article
 • Zikos D, Diomidous M, Mantas J. A framework for the development of patient safety education and training guidelines. Stud Health Technol Inform. 2010;155:189-95. PMID: 20543328 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Manolis E, Filippou D, Tsoumakas C, Diomidous M, Cunningham J, Katostaras T, Weber A, Eavey R. Radiological Evaluation of the ear anatomy in pediatric cholesteatoma. J Craniofac Surg. 2009 May;20(3):807-10.
 • Diomidous M, Zikos D, Mantas J. Primary Health Care Information System for the Farmers’ Health Surveillance and Epidemiologic Research. AIM. 2009; 17(1): 20-26.
 • DiomidousM, ZimerasS, ZikosD, CharalabidesD, Pistolis J. Hepatitis C: Epidemiologic Investigation and Theurapeutical Treatment in Greece. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, edition 23: 51-57 (2009).
 • Marianna Diomidous, Dimitris Zikos, John Mantas. Object Oriented Modeling of the Health and Safety process of the Agricultural work. Acta Informatica Medica, Vol 17, Issue 4 (2009): 129-133
 • Tsakris A, Oikonomidis A, Poulou A, Spanakis N, Vrizas D, Diomidous M, Pournaras S. Clusters of imipenem-resistant Acinetobacter baumannii clones producing different carbapenemases in an intensive care unit. Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 2008; 14: 588-594.
 • Mantas J, Diomidus M. Implementation and Evaluation of the MSc Course in Health Informatics in Greece. Methods Inf Med. 2007;46(1):90-2.
 • Diomidus M, Pistolis I, Alexiou P, Bakoula Ch. Home telecare. 4th ICICH Conference Proceedings. Pp. 84-93. 2006, Samos, Greece.
 • Stergiopoulou A, Birbas K, Katostaras Th, Diomidous M, Mantas J. The effect of interactive multimedia on preoperative knowledge and post-operative recovery of patients undergoing Laparoskopic Holecystectomy. Studies in health technology and informatics. Pp 920-925 Vol 124, 2006.
 • Diomidus M. A multimedia educational system to teach epidemiology. Stud Health Technol Inform. 2005; 116: 284-89.
 • Diomidous M, Verginis I, Mantas J. The construction of a simulation-based system for the development of powerful and realistic models and practicals for healthcare professionals. IEEE Trans Inf Technol Biomed. 1998 Sep;2(3):174-82. PMID: 10719527 [PubMed - indexed for MEDLINE]

ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Diomidous Marianna
 • Diomidi Marianna
 • Diomidus Marianna
 • Diomidis Marianna

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ/ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • Εθνική Επιτροπή Δημογραφίας, 1988-89.
 • Επιτροπή για την παραλαβή του Πληροφοριακού Συστήματος των 15 Νοσοκομείων Ελλάδος, 1992-93.
 • Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία
 • Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
 • Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
 • Ελληνική Εταιρεία Δημόσιας Υγείας
 • Ελληνική Εταιρεία Συνεργασίας Επιστημόνων Υγείας
 • Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών
 • Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Έρευνας AIDS και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων
 • Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Αντιμετώπισης του AIDS
 • Διεθνής Εταιρεία για την Έρευνα του Καρκίνου
 • Διεθνής Εταιρεία για την Προστασία και Προαγωγή Υγείας
 • Διεθνής Εταιρεία Επιδημιολογίας
 • ΕΣΝΕ (Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Εθνική Επιτροπή Αγωγής Υγείας, 1988-89.
 • Αξιολογητής Ερευνητικών Προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 1996-97.
 • Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Ιατρών με Ειδικότητα του Υπουργείου Υγείας, 1987-89.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Ελληνική Εταιρεία για τη Συμπαράσταση των Φορέων του AIDS: ‘ΕΛΠΙΣ’
 • Μέλος ΔΣ του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών Ν. Μαγνησίας
 • Αντιπρόεδρος του Σωματείο με την επωνυμία «ΦΙΛΟΙ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΡΓΟΥΠΗΚΟΟΥ»

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Axios Foundation Award , ΗΠΑ

Αναπληρωτές Καθηγητές