Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » ΔΕΠ » Επίκουροι Καθηγητές » Κατσούλας Θεόδωρος

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑ: Θεόδωρος
ΕΠΩΝΥΜΟ: Κατσούλας
ΒΑΘΜΙΔΑ: Λέκτορας
ΤΟΜΕΑΣ: Χειρουργικός Νοσηλευτικός
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ/ΚΛΙΝΙΚΗ/ΚΕΝΤΡΟ: Πανεπιστημιακή ΜΕΘ, ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-3501196
FAX: 210-7461495
E-MAIL: katsoula[at]otenet[dot]gr, tkatsoul[at]nurs.uoa[dot]gr
ΓΡΑΦΕΙΟ/ΚΤΗΡΙΟ:
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι» Καλυφτάκη, Κηφισιά

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

 •  Επείγουσα Νοσηλευτική και Εντατική Νοσηλεία, 7ο Εξάμηνο

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

 • Εντατική Νοσηλευτική – Πολυοργανική δυσλειτουργία,
  Κλινική Νοσηλευτική – Εντατική & Επείγουσα Νοσηλευτική

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 • ΠΤΥΧΙΟ/ΠΤΥΧΙΑ: 1996 Πτυχίο Νοσηλευτικής, Τμήματος Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ: 2000 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Κλινική Νοσηλευτική,  Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ: 2006 Διδακτορική Διατριβή: «Μεταβολές της ποιότητας ζωής σε αρρώστους με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια μετά από νοσηλεία για παρόξυνση της νόσου», Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • ΛΕΚΤΟΡΑΣ:  2013, Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ
 • ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ: 2015, Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

ΕΡΕΥΝΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ  

 • Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
 • Αγγειακή προσπέλαση υπό υπερηχογραφικό έλεγχο
 • Περιφερικά εισερχόμενοι κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες
 • Καρδιακή Ανεπάρκεια & Νοσηλευτικά καθοδηγούμενα προγράμματα φροντίδας χρονίων νοσημάτων
 • Ποιότητα Ζωής σε ασθενείς με χρόνια καρδιαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα
 • Λειτουργική αποκατάσταση και ποιότητα ζωής ασθενών μετά από νοσηλεία σε ΜΕΘ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Labeau S, Vandijck D, Rello J, Adam S, Rosa A, Wenisch C, Bäckman C, Agbaht K, Csomos A, Seha M, Dimopoulos G, Vandewoude KH, Blot S; EVIDENCE study investigators: Adam S, Agbaht K, Bäckman C, Blot S, Borg M, Csomos A, Dimopoulos G, Dumpis U, Fawcett J, Gastmeier P, Geffers C, Harden S, Ioanna S, Jaklic A, Jurca T, Kasanen A, Kolar M, Labeau S, Luiking ML, Macor A, Mäkelä T, Manno EP, Marianthi G, Norrenberg M, Parkel A, Piner AR, Pujate E, Rello J, Ritmala-Castrén M, Rosa A, Seha M, Sierra R, Sølje P, Katsioulas T, Vandewoude K, Vandijck D, Vosylius S, Wenisch C, Xuereb D, Zahorec R. “Evidence-based guidelines for the prevention of ventilator-associated pneumonia: results of a knowledge test among European intensive care nurses”. J Hosp Infect 2008, 70(2):180-5.  
 • Labeau SO, Vandijck DM, Rello J, Adam S, Rosa A, Wenisch C, Bäckman C, Agbaht K, Csomos A, Seha M, Dimopoulos G, Vandewoude KH, Blot SI; EVIDENCE Study Investigators: Adam S, Agbaht K, Bäckman C, Blot S, Borg M, Csomos A, Dimopoulos G, Dumpis U, Fawcett J, Gastmeier P, Geffers C, Harden S, Ioanna S, Jaklic A, Jurca T, Kaarlola A, Kasanen A, Kolar M, Labeau S, Luiking ML, Macor A, Mäkelä T, Manno EP, Marianthi G, Norrenberg M, Parkel A, Piner AR, Pujate E, Rello J, Ritmala-Castrén M, Rosa A, Seha M, Sierra R, Sølje P, Katsioulas T, Vandewoude K, Vandijck D, Vosylius S, Wenisch C, Xuereb D, Zahorec R. “Centers for Disease Control and Prevention guidelines for preventing ventral venous catheter related infection: results of a knowledge test among 3405 European intensive care nurses” Crit Care Med 2009, 37: 320 – 323.
 • J. T. Parissis, M Nikolaou, D Birmpa, D Farmakis, I Paraskevaidis, V Bistola, T. Katsoulas, G Filippatos, D. T. Kremastinos «Clinical and prognostic value of Duke´s Activity Status Index along with plasma B Type Natriuretic Peptide levels in Chronic Heart Failure secondary to Ischemic or Idiopathic Dilated Cardiomyopathy». Am J Cardiol 2009; 103: 73 – 75.
 • T.A. Katsoulas, E. K. Skordilis, P. Myrianthefs, G. Fildisis, E. Theodosopoulou, G. Baltopoulos: “Validity of St George’s Respiratory Questionnaire for Greek patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease” Perceptual and Motor Skills, 2010; 110,3: 772 – 788.
 • Llauradó M, Labeau S, Vandijck D, Rello J, Rosa A, Riera A, Gallart E, Moreno R, Vandewoude K, Piñer R, Benítez ML, Blot S; Investigadores del Estudio EVIDENCE; Colaboradores del PROCORNEU (Programa Corporativo Neumonía CIBERES). Collaborators: Adam S, Agbaht K, Bäckman C, Blot S, Borg M, Csomos A, Dimopoulos G, Dumpis U, Fawcett J, Gastmeier P, Geffers C, Harden S, Ioanna S, Jaklic A, Jurca T, Kaarlola A, Kasanen A, Kohlenberg A, Kolar M, Labeau S, Luiking ML, Macor A, Mäkelä T, Manno EP, Marianthi G, Norrenberg M, Parkel A, Piñer AR, Pujate E, Rello J, Ritmala-Castrén M, Rosa A, Seha M, Sierra R, Sølje P, Katsioulas T, Vandewoude K, Vandijck D, Vosylius S, Wenisch C, Xuereb D, Zahorec R, Bouza E, Liñares J, Rello J, Torres A, Perez-Trallero E, Ausina V, Valles J, Garcáa E, González de la Campa A. Southern European intensive care nurses' knowledge of evidence-based guidelines for preventing ventilator-associated pneumonia. Med Intensiva. 2011; 35(1):6-12.
 • Konstantinou EA, Karampinis DF, Mitsos AP, Konstantinou MI, Mariolis-Sapsakos T, Kapritsou M, Stafylarakis E, Katsoulas T, Elefsiniotis I. Central vascular catheters versus peripherally inserted central catheters in nurse anesthesia. A perspective within the Greek health system. J Vasc Access. 2013; 14(4):373-8.
 • Konstantinou EA, Katsoulas T, Birbas K, Mariolis-Sapsakos T, Kaklamanos I, Kiekkas P, Bonatsos G. Navigation-assisted peripherally inserted central catheter's insertion performed by university degree nurses: technical report of two cases. Br J Anaesth. 2013; 111(5):841-2.
 • Elefsiniotis IS, Tsoumakas K, Kapritsou M, Magaziotou I, Derdemezi A, Katsoulas Th, Mariolis-Sapsakos T, Konstantinou EA. Liver Function Tests in Viremic and Nonviremic Chronic Hepatitis B Virus–Infected Pregnant Women. Gastroenterol Nurs. 2013;36(6):422-8.
 • Myrianthefs P, Grammatopoulou I, Katsoulas T, Baltopoulos G. Spirometry may underestimate airway obstruction in professional Greek athletes. Clin Respir J. 2013; 17.
 • Stergiannis P, Katsoulas TA, Fildissis G, Intas G, Galanis P, Kosta N, Zidianakis V, Baltopoulos G. Health related quality of life and rehabilitation cost following intensive care unit stay in multiple trauma patients. J Trauma Nurs. 2014;
 • Konstantinou EA, Katsoulas TA, Fildissis G, Myrianthefs PM, Kiekkas P, Baltopoulos GI. First peripherally inserted central catheter under ultrasound guidance in a Greek intensive care unit, inserted by perianesthesia university degree nurses. J PeriAnesth Nurs 2014;

ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Katsoulas Theodoros
 • Katsoulas A Theodoros
 • Katsioulas Theodoros

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ/ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 •  Μέλος Εταιρείας Νοσηλευτικών Σπουδών (1996 έως σήμερα)
 • Μέλος Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος (1998 έως σήμερα)
 • Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων ΕΕΕΛ (2003 έως σήμερα)
 • Μέλος Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (2006 έως σήμερα)
 • Μέλος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (2007 έως σήμερα)
 • Μέλος του Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP) της European Society of Cardiology (2010 έως σήμερα)  

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 • Έπαινος από την Οργανωτική Επιτροπή του 4ου Συνεδρίου Υγείας Μεσσηνίας, στους: Θ Κατσούλα, Π Ραφούλη Στεργίου, Ι Παρίσση, Μ Νικολάου, Σ Γαϊτάνη, Ι Αλεξανιάν, Μ Αναστασίου-Νανά, Γ Φιλιππάτο, για την εργασία: «Προγνωστική αξία της κατάθλιψης και της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής στην επιβίωση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια», Καλαμάτα Φεβρουάριος 2012
 • Βραβείο καλύτερης ελεύθερης ανακοίνωσης, από τον Πανελλήνιο Καρδιολογικό Νοσηλευτικό Τομέα, στους: Θ Κατσούλα, Ε Στυλιανάκη, Γ Σακκά, Ι Παρίση, Γ Φιλιππάτο, για την εργασία: «Προγνωστική αξία της νοητικής δυσλειτουργίας στην επιβίωση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια», στο πλαίσιο του 18ου Πανελλήνιου Καρδιολογικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου, Αθήνα Νοέμβριος 2012
 • Έπαινος από την Οργανωτική Επιτροπή του 6ου Συνεδρίου Υγείας Μεσσηνίας, στους: Ε Μπούτζουκα, Ε Τσίγκου, Θ Κατσούλα, Δ Καραμπάτσου, Γ Μπαλτόπουλο, για την εργασία: «Η έκβαση και η ποιότητα ζωής μετά την έξοδο από τη ΜΕΘ», Καλαμάτα Φεβρουάριος 2014

 

Επίκουροι Καθηγητές

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ