Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » ΔΕΠ » Επίκουροι Καθηγητές » Πασχάλη Αντωνία

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑ: Αντωνία
ΕΠΩΝΥΜΟ: Πασχάλη
ΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρη Καθηγήτρια, Ψυχολογία  της Υγείας
ΤΟΜΕΑΣ: Ψυχικής Υγείας και Επιστημών της Συμπεριφοράς
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ/ΚΛΙΝΙΚΗ/ΚΕΝΤΡΟ: Εργαστήριο Ψυχοπαθολογίας  και Νευροψυχολογίας
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7461 488,
FAX: +30210 771832
E-MAIL: anpascha@nurs.uoa.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ/ΚΤΗΡΙΟ: Παπαδιαμαντοπούλου 123
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών Παπαδιαμαντοπούλου 123, Γουδί 11527, Αθήνα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

 • Ψυχολογία στο χώρο της υγείας-4ο
 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία -1ο
 • Δεξιότητες επικοινωνίας-5ο
 • Διασυνδετική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας-7ο

METAΠΤΥΧΙΑΚΑ

 • Μεταπτυχιακό Ψυχικής Υγείας: Ψυχοθεραπείες
 • Επικοινωνία & Διαπροσωπικές Σχέσεις

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 • Πτυχίο Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • M.Sc., Ιατρική Ψυχολογία, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Surrey, Αγγλία.
 • M.Phil., Ψυχολογία της Υγείας, Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Surrey, Αγγλία.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα:  Ph. D. -  Ψυχολογία της Υγείας. Τομέας Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Ισοτιμία κι αντιστοιχία μεταπτυχιακών από ΔΙΚΑΤΣΑ. Με αριθμό απόφασης 25Ψ/26/94.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου, Νομαρχία Αθηνών, αρ. πρωτ. 5708/16-7-96
 • Πιστοποίηση στην Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία. Α.Μ. Πιστοποίησης: CBT 09-010

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ  ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • Ερευνητική Επιστήμων, Huffington Center on Aging, Ερευνητικά Πρωτόκολλα: στον τομέα «Γονίδιων και Συμπεριφοράς». (Θέση: πλήρους απασχόλησης), Baylor College of Medicine Houston, Texas, ΗΠΑ,  (1999-2001).
 • Ερευνητική Επιστήμων, Τμήμα Συμπεριφορικής Ιατρικής (Behavioral Medicine Research Center). Ερευνητικά Πρωτόκολλα, προγραμμάτων παρέμβασης  σε υπέρβαρους ασθενείς που έπασχαν από Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου ΙΙ, -(Θέση: μερικής απασχόλησης), Baylor College of Medicine Houston, Texas, ΗΠΑ,  (1999-2001).
 • Μεταδιδακτορική Επιστήμωνν (Post-Doctoral Scientist). Βιοτεχνολογική Εταιρεία Primal Inc. Ερευνητικά Πρωτόκολλα: Ανάλυση παραγόντων συμπεριφοράς, όπως άγχος, κατάθλιψη, ικανότητα μάθησης, και μνήμης,  (Θέση: πλήρους απασχόλησης), Seattle, W.A., ΗΠΑ, (2001-2003).
 • Ανάθεση Διδασκαλίας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Π.Δ.. 407/80):
  Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, (2004 – 2007)
  Τμήμα Εργοθεραπείας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας (2006-2007).
  Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.  
  Πανεπιστήμιο Πατρών (2006-2009).
  Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ (2006-2011
 • Ανάθεση Διδασκαλίας, προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 
  «Προαγωγή κι Αγωγή Υγείας»,  Ιατρική Σχολή- Ε.Κ.Π.Α.  (2004).
  «Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας», Ιατρική Σχολή- Ε.Κ.Π.Α (2009-2012).
  Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία» Ε.Κ.Π.Α (2009-2012).
 • Λέκτορας Ψυχολογία της Υγείας : Τμήμα, Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ.
 • Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχολογία της Υγείας: Τμήμα, Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ (2015 μέχρι σήμερα).

ΕΡΕΥΝΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Ερευνητική Πατέντα :Smith, R.G. and Paschali, A. (2002). Use of growth hormone secretagogues for anxiety and neurodegenerative diseases including Alzheimer’s disease.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

 • Ψυχολογία της Υγείας
 • Γονίδια και συμπεριφορά
 • Στρες και η επίδραση του σε χρόνια πάσχοντες
 • Θεραπευτικές παρεμβάσεις σε χρόνια πάσχοντες

 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Paschali AA, Hadjulis M, Papadimitriou A, Karademas EC. (2015).Patient and physician reports of the information provided about illness and treatment: what matters for patients' adaptation to cancer during treatment? Psychooncology. Aug;24(8):901-9. doi: 10.1002/pon.3741. Epub 2015 Jan 16.PMID:25640412.
 • Karademas EC, Paschali A, Hadjulis M, Papadimitriou A.(2014). Maladaptive health beliefs, illness-related self-regulation and the role of the information provided by physicians. J Health Psychol. 2016 Jun;21(6):994-1003. doi: 10.1177/1359105314544072. Epub 2014 Aug 7. PMID:25104783
 • Tsitsas GD, Paschali AA. (2014). A Cognitive-Behavior Therapy Applied to a Social Anxiety Disorder and a Specific Phobia, Case Study. Health Psychol Res. 2014 Oct 21;2(3):1603. doi: 10.4081/hpr.2014.1603. Nov 6.PMID: 26973946.
 • Paschali AA, Mitsopoulou E, Tsaggarakis V, Karademas EC (2012) Changes in Health Perceptions after Exposure to Human Suffering: Using Discrete Emotions to Understand Underlying Processes. PLoS ONE 7(4): e35854. doi:10.1371/journal.pone.0035854
 • Paschali A., Karademas E., Mitsopoulou E. & Tsaggarakis V. (2011). Detrimental Effects of Exposure to Human Suffering to Personal Health Perceptions:The Role of Emotions, Empathy, and Threat. Psychology and Health. Vol. 26, Supplement 2, September, 73–253.
 • Stathopoulou H, Paschali A, Karanikola M, Poulios A, Grozou A, Katopodi A. & Tountas Y. (2011). Self-management of type 2 diabetes: self-efficacy beliefs and self –care behaviors. Psychology and Health. Vol. 26, Supplement 2, September, 73–253.
 • Κοκκώση Μ., Κουλιεράκης, Γ., Πασχάλη, Α., & Ρότσικα, Κ.,: (2010). Επιμελητές έκδοσης. «Κλινική Ψυχολογία – Ψυχολογία της Υγείας: Έρευνα και Πρακτική». Εκδόσεις Παπαζήση.
 • Paschali, A., Goodrick, K., Kalantzi, A., Papadatou & Balasubramanyam, A. (2005). Accelerometric feedback promotes exercise in adults with Type 2 diabetes:a pilot study. Perceptual Motor Skills, 100, 61-68.
 • Smith, R.G., Sun,Y., Bailey,A.R.T., Paschali, A. (2004). Ghrelin: Central Actions and Potential Implications in Neurodegenerative Diseases. Ghrelin. E. Ghigo (ed.), Kluwer Academic Publishers, Boston/New York/London. 123-142.
 • Foreyt, J. and Paschali, A. (2001) Beahavior Therapy. In: P. Kopelman (Ed.) Management of Obesity and Related Disorders,. (Martin Dunitz), U.K, 165-178.

Επιστημονικά Εγχειρίδια:

 • Ι.Κ.Π.Ι., (Ινστιτούτο Κοινωνικής Προληπτικής Ιατρικής), (2006) «Πρόληψη Μια πρόταση Ζωής».
 • Ι.Κ.Π.Ι (2006). Εγχειρίδιο συμβούλων υγείας: “Υλοποίηση προγραμμάτων προαγωγής της υγείας στον κοινό πληθυσμό».
 • Γενικής Γραμματείας Ισότητας, Μέτρο 5.1 (2008). Εγχειρίδιο συμβούλων υγείας: «Θετικές δράσεις για την ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις».

ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Antonia Paschali
 • Tonia Paschali

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ/ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • Τακτικό μέλος, Ελληνική Διαβητολογική Εταιρία.
 • Τακτικό μέλος, Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων-ΣΕΨ.
 • Τακτικό μέλος, Ελληνικής Εταιρίας Έρευνας Συμπεριφοράς (ΕΕΕΣ), μέλος της European Association of Behavior and Cognitive Therapy- EABCT.
 • Τακτικό μέλος, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (ΕΛΨΕ). Στους επιστημονικούς κλάδους «Κλινικής και Ψυχολογία της Υγείας» και «Συμβουλευτική Ψυχολογία».
 • Τακτικό μέλος, EHPS European Health Psychology Society (2012 ως σήμερα)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Συν-συντονίστρια του Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογία της Υγείας, της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας-ΕΛΨΕ-(2013-2015).
 • Εθνική Εκπρόσωπος (National Delegate) για την Ελλάδα στην EHPS- (European Health Psychology Society) (2015 ως σήμερα).
 • Εθνική Συντάκτρια (National editor) για το Practical Health Psychology blog της EHPS (2016)
 • Μέλος και διδάσκουσα Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς-(1995- ως σήμερα)
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση ατομικών συμβουλευτικών συνεδριών για προαγωγή της υγείας στον γενικό πληθυσμό σε συνεργασία με το Ι.Κ.Π.Ι. (Ινστιτούτο Κοινωνικής Προληπτικής Ιατρικής) (2006-2008).
 • Οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων Συμβουλευτικής αλλά και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, όσον αναφορά μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου. Δήμοι Αττικής & Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης (1996-1999).
 • Υπεύθυνη για την οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων σε θέματα διοίκησης προσωπικού σε συνεργασία με ISON & HELLAS EAΡ (1999-2011).
 • Οργάνωση και λειτουργία ειδικών ομάδων στήριξης εγκύων, Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου Κρήτης. (1989-1992).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Συνεργασία  με Κοινοτικές Δομές στα πλαίσια προγραμμάτων κι σεμιναρίων σε γονείς, δασκάλους και καθηγητές.

Συνεργασία με προπονητές και πρωταθλητές,  για Ψυχολογική στήριξη πρωταθλητών: 

 • Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου -Αθήνα 1997, πριν και κατά την διάρκεια των αγώνων, με  αθλήτρια  κλειστού στίβου.
 •  Πάρα-Ολυμπιάδα 2004, πριν και κατά την διάρκεια των αγώνων, με αθλητή  κλειστού στίβου.
 • Ολυμπιάδα  Πεκίνου 2008,  με αθλήτρια ιστιοπλοΐας κατηγορίας Lazer, προετοιμασία 2 ετών.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 • Award (Ref. 3/86/101) British Diabetic Association.
 • Τιμητική διάκριση εργασίας, 2nd International Congress on Neurobiology, Psychopharmacology and Treatment Guidance (2011).

Επίκουροι Καθηγητές