Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » ΔΕΠ » Καθηγητές » Παπαδάτου Δανάη

Παπαδάτου Δανάη

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑ: Δανάη
ΕΠΩΝΥΜΟ: Παπαδάτου
ΒΑΘΜΙΔΑ: Καθηγήτρια
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κλινική Ψυχολογία
ΤΟΜΕΑΣ: Ψυχικής Υγείας και Επιστημών της Συμπεριφοράς
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ/ΚΛΙΝΙΚΗ/ΚΕΝΤΡΟ: ΕργαστήριοΨυχοπαθολογίας και Νευροψυχολογίας
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7461 463, +30210  7718320
FAX: 210 7481174
E-MAIL: dpap[at]nurs.uoa[dot]gr
ΓΡΑΦΕΙΟ/ΚΤΗΡΙΟ: Παπαδιαμαντοπούλου 123
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών Παπαδιαμαντοπούλου 123, Γουδί 11527, Αθήνα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

 • Ψυχολογία στο χώρο της υγείας (4ο εξάμηνο)
 • Δεξιότητες επικοινωνίας (5ο εξάμηνο)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

 • Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις (1ο εξάμηνο)
  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Νοσηλευτικής & Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων»
 • Παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα (1ο εξάμηνο) Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων»
 • Απώλεια, θρήνος και πένθος (2ο εξάμηνο) Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων»
 • Ογκολογική Νοσηλευτική – Ανακουφιστική Φροντίδα (3ο εξάμηνο) Συνδιδασκαλία Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Νοσηλευτικής

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 • Πτυχίο: Licence en Psychologie Clinique Universite de Geneve, Ελβετία (1977)
 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι:
  • 1. Diplome en Psychologie Clinique Universite de Geneve, Ελβετία (1978)
  • 2. Master Degree (M.Ed.) in Counseling and Guidance University of Arizona, H.Π.Α. (1979)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα: Doctor of Philosophy - Ph.D. University of Arizona, Η.Π.Α. (1983)

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • Διδάσκουσα Καθηγήτρια Ψυχολογίας Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (1985-1992)
 • Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχολογίας: Τμήμα, Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ (1988-1993)
 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας: Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ (1993-1998)
 • Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ (1998 – σήμερα)

ΕΡΕΥΝΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Ψυχολογία της Υγείας
 • Στρες και αντιδράσεις προσωπικού υγείας στα πλαίσια της παροχής φροντίδας
 • Παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα
 • Πένθος παιδιών, εφήβων και γονιών
 • Επιπτώσεις καταστροφών και τραυματικών γεγονότων στα παιδιά και τους εφήβους

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Βιβλία (επιλεγμένα)

 • Παπαδάτου, Δ. & Καμπέρη, Λ. (2013) Απώλειες ζωής – Γέφυρες στήριξης: Κατευθύνσεις για τη στήριξη μαθητών που θρηνούν. Αθήνα: Εκδόσεις Μέριμνα.
 • Παπαδάτου, Δ. & Αναγνωστόπουλος Φ. (2012)  Εφαρμογές Ψυχολογίας στο χώρο της υγείας. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση
 • Papadatou, D. (2009) In the face of death: Professionals who care for the dying and the bereaved. New York: Springer
 • Παπαδάτου, Δ. & Μπελλαλη, Θ. (2009). Εισαγωγικές γνώσεις ψυχολογίας για επαγγελματίες της υγείας. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική
 • Papadatou, D., Corr, C., Frager, G., Bouri, M. A  (2003) Training Curriculum in Pediatric Palliative Care.Alexandria,Virginia: National Hospice and Palliative Care Organization          
 • Νίλσεν, Μ. & Παπαδάτου, Δ. (Επιμ.) (1999)  Όταν η αρρώστια και ο θάνατος αγγίζουν τη σχολική ζωή. Αθήνα: Εκδόσεις Μέριμνα.
 • Νίλσεν, Μ. & Παπαδάτου, Δ. (Επιμ.) (1998)  Το πένθος στη ζωή μας. Αθήνα: Εκδόσεις Μέριμνα.
 • Papadatou, D. & Papadatos, C. (Eds.) (1991) Children and death.Philadelphia: Hemisphere Publ.
 • Αναγνωστόπουλος Φ. & Παπαδάτου Δ. (1986)  Ψυχολογική προσέγγιση ατόμων με καρκίνο. Αθήνα: Εκδόσεις Ζήτα.

Άρθρα (επιλεγμένα)

 • Downing, J., Ling, J., Benini, F., Payne, S. Papadatou, D. (2014). Summary of the EAPC white paper on core competencies for education in pediatric palliative care. The European Journal of Palliative Care. (accepted for publication)
 • Papadatou, D., Giannopoulou, I., Bitsakou, E., Tallias, M., Tselepi, D. (2012) Reactions of adolescents following a wildfire disaster in Greece. Journal of Traumatic Stress, 25(1): 1-7.
 • International Work Group on Death, Dying and Bereavement – Parkes, C., Davies, B., Attig, T., Bendiksen, R., Corr, C., Jupp, P. Kallengerg, K., Milton, L., Papadatou, D., et al., (2012) Armed conflict: A model for understanding and intervention. Death Studies, 37: 61-88.
 • Papadatou, D. (2012) Merimna: The Society for the Care of Children and Families Facing Illness and Death. Grief Matters, 15, 3, 64-69.
 • Wagner J., Zernikow. B., Drake. R., Papadatou, D., Hübner-Möhler, B., Bluebond-Langner, M. (2012) International multi-professional course in paediatric palliative care: Benefits and challenges Journal of Palliative Medicine, 16(1), 96-99.
 • Papaligoura, Z., Papadatou, D. Bellali, T. (2012). The wish for a child among individuals who conceive with assisted reproduction technologies. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 30, 5, 461-467.
 • Vouzavali, F. J., Papathanassoglou, E. D., Karanikola, M. N., Koutroubas, A., Patiraki, E. I. Papadatou, D. (2011), ‘The patient is my space’: hermeneutic investigation of the nurse-patient relationship in critical care. Nursing in Critical Care, 16:140–151.
 • International Work Group on Death, Dying and Bereavement – Parkes, C., Davies, B., Attig, T., Bendiksen, R., Corr, C., Jupp, P. Kallengerg, K., Milton, L., Papadatou, D., et al., (2011) Can specialists in death, dying and bereavement contribute to the prevention and/or mitigation of armed conflicts and cycles of violence?  Death Studies, 35,5, 455-466.
 • Servitzoglou, M., Papadatou, D., Tsiantis, I., Vassilatou-Kosmidis, H. (2009) Quality of life of adolescent and young adult survivors of childhood cancer. Journal of Pediatric Nursing, 24(5), 415-422
 • Liben, S., Papadatou, D., Wolfe, J.(2008) Paediatric palliative care: Universal challenges and emerging ideas. Lancet, 371, 852-864.
 • Bellali, T., Papadatou, D. (2007) The decision making process of parents regarding organ donation of their brain dead child: A Greek study. Social Science and Medicine 64(2), 439-450.
 • Bellali, T., Papadatou, D. (2006) Parental grief following organ donation of their brain dead child. Death Studies, 30, 883-917.
 • Lykeridou, K., Daskalakis, G., Papadatou, D., Vaslamatzis, G., Dafni, O., Antsaklis, A.  (2004).  Dysthymic reactions of women undergoing chorionic villus sampling for prenatal diagnosis of hemoglobinopathies or karyotyping.  Fetal Diagnosis and Therapy, 19(2), 149-154.
 • Lemonidou, C. Papathanassoglou, E., Giannakopoulou, M., Patiraki, E., Papadatou, D. (2004)..Moral professional personhood: Ethical reflections during initial clinical encounters in nursing education. Nursing Ethics, 11(2), 122-137.
 • Paschali, A., Goodrick, K., Kalantzi, A., Papadatou, D., Balasubramanyam, A. (2005). Accelerometric feedback to promote physical activity in adults with Type 2 diabetes: A pilot study. Perceptual Motor Skills. 100, 61-68.
 • International Work Group on Death, Dying, and Bereavement - Adachi K., Bertman S. Corr, C., Cory J., Doka, K. Gilbert K., Gjertsen E., Hall C.,  Jaramillo I., Lattanzi-Licht M., Lickiss, N., Oechsle P., Oltjenbruns, K., Papadatou, D., Parkes C.M., Schuurman D., Worden W. (2002) Assumptions and principles about psychosocial aspects in disasters.  Death Studies, 26, 449-462.
 • Stillion, J., Papadatou, D. (2002) Suffer the children: An examination of psychosocial issues in children and adolescents with terminal illness. American Behavioral Scientist, 46(2), 299-315.
 • Papadatou, D., Metallinou, O. Hatzichristou, C., Pavlidi, L. (2002) Students with a chronic and life limiting condition:Teachers’ perceptions and experiences in Greece.Illness, Crisis and Loss, 10(2), 108-125.
 • Papadatou, D., Metallinou, O., Hatzichristou, C. Pavlidi, L. (2002)  Supporting the bereaved child: Teachers’ perceptions and experiences in Greece.  Mortality, 7(3), 326-341.
 • Papadatou, D., Bellali, T., Papazoglou, D., Petraki, D. (2002) Greek physicians’ and nurses’ grief as a result of caring for children dying of cancer. Pediatric Nursing, 28(4), 345-353.
 • International Work Group on Death, Dying, and Bereavement (Adachi K., Bertman S. Corr, C., Cory J., Doka, K. Gilbert K., Gjertsen E., Hall C., Jaramillo I., Lattanzi-Licht M., Lickiss, N., Oechsle P., Oltjenbruns, K., Papadatou, D., Parkes C.M., Schuurman D., Worden W.) (2002) Assumptions and principles about psychosocial aspects in disasters.Death Studies, 26, 449-462.
 • Papadatou, D. Martinson, I.M., Chung, P.M. (2001) Caring for dying children: A comparative study of nurses’ experiences in Greece and Hong Kong. Cancer Nursing, 24(5), 402-412.
 • Papadatou D. (2000) A proposed model on health professionals’ grieving process. Omega, 41, 59-77.

ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Danai Papadatou

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ/ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • International Work Group on Death Dying and Bereavement (πρώην Πρόεδρος και μέλος ΔΣ)
 • Association for Death Education and Counseling (Life-time member)
 • Honorary member of the Portugese Association on Bereavement
 • European Association for Palliative Care (member of the task force on pediatric palliative care)
 • European Family Therapy Association
 • Ελληνική Εταιρεία Ανακουφιστικής Φροντίδας Παιδιών και Εφήβων (Πρόεδρος)
 • Ελληνική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης σε Καταστάσεις μαζικών Καταστροφών (Ιδρυτικό μέλος και μέλος Δ.Σ.)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Διευθύντρια του Τομέα Βασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών (1996-1997)
 • Διευθύντρια του Τομέα Ψυχικής Υγείας και Επιστημών της Συμπεριφοράς (από το 2008 – σήμερα)
 • Διευθύντρια Εργαστηρίου Ψυχοπαθολογίας & Νευροψυχολογίας (2010 – σήμερα)
 • Μέλος της Επιτροπής Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων» (2009 - 2012)
 • Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (1989-1993) και της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής (1997-2004)
 • Πρώην πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. του International Work Group on Death Dying and Bereavement
 • Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Ανακουφιστικής Φροντίδας Παιδιών και Εφήβων
 • Πρόεδρος του Δ.Σ. της «Μέριμνας» Εταιρείας για τη Φροντίδα Παιδιών και Οικογενειών στην Αρρώστια και το Θάνατο (ΜΚΟ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της «Μέριμνας», Εταιρείας για τη Φροντίδα Παιδιών και Οικογενειών στην Αρρώστια και το Θάνατο
 • Ιδρυτικό μέλος της Φλόγας – Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια
 • Ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 • 2012:  Award for outstanding university teaching, research, publication and professionals service in the field of dying, death and bereavement. TheRobertFultonCenter for Death Education and Bioethics,University ofWinsconsin, LaCrosse.
 • 2002:   Award for Best Original Research Paper. Cancer Nursing
 • 2001:   Death Education Award. Association for Death Education and Counseling
 • 1996:   Fulbright Senior Research Award. Fulbright Foundation.
 • 1989:   Award for outstanding contribution to the world of hospice support for children. Children's Hospice International
 • 1983:  Διδακτορικό Διπλωμα μετά επαίνου (with distinction) (1983)

Καθηγητές

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ