Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » ΔΕΠ » Καθηγητές » Τσουμάκας Κωνσταντίνος

Τσουμάκας Κωνσταντίνος

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΟΥΜΑΚΑΣ
ΒΑΘΜΙΔΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΤΟΜΕΑΣ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΜΗΜ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-7461465
FAX: 210-7461476
E-MAIL: ktsoumak[at]nurs.uoa[dot]gr
ΓΡΑΦΕΙΟ/ΚΤΗΡΙΟ: ΓΡΑΦΕΙΟ 2, ΚΤΗΡΙΟ 1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 123- ΚΑ 11527

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

 • ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 7Ο ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: 8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

 • ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 • ΠΤΥΧΙΟ: ΠΤΥΧΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 1977
 • ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ: ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 1987

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑ 2004-2009
 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑ 2009-ΣΗΜΕΡΑ
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑ 2013- σήμερα

ΕΡΕΥΝΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
 • ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
 • ΕΦΗΒΕΙΑ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Tsoumakas K, Mauridi F, Matziou V, Androulakis I.  Parents’ knowledge and attitudes about  preventing injuries in  motor  vehicle  accidents  in  Children  in  Greece.  Traffic Inj Prev 9: 129-134, 2008.
 • Tsoumakas Κ., Polymeri K., Petsios K., Matziou V., Manolis E. Tuberous sclerosis complex (TSC) n Greece. Knowledge, information and counseling of families.H S J, 2(3):129-139, 2008.
 • Tsoumakas K, Dussis E, Mauridi F, Gremou A, Matziou V. Parent's adherence to children's home accident preventive measures. Intern Nurs rev 56 (3): 369-374, 2009.
 • Elefsiniotis IS, Vezali E, Brokalaki H, Tsoumakas K, Hepatitis B markers and vaccination-induced protection rate among Albanian pregnant women in Grecce. World Journal of Gastroenterology 21:15(43): 5498-5499, 2009.
 • Elefsiniotis IS, Tsoumakas K, Vezali E, Glynou I, Drakoulis N, Saroglou G. Spontaneous preterm birth in women with chronic hepatitis B virus infection. Int J Gynecol Obstet 110(3): 241-244, 2010.
 • Elefsiniotis I, Tsoumakas K, Vezali E, Mihas G, Drakoulis N, Saroglou G.Spontaneous preterm birth is associated with HBsAg-positive status among pregnant women in Greece. Hepatol Int 4:94-345, 2010.
 • Tsoukala D,  Matziou V, Mavridi F, Tsirouda M, Tsoumakas K. Post traumatic stress disorder in adolescents after a motor vehicle accident in Greece. ACTA Paediatr 100 (suppl 463): 96-136, 2011.
 • Mavridi F, Matziou V, Theodosopoulou E, Tsoukala D, Tsoymakas K.  The influence of local antimicrobial agents in childhood burns: a clinical study.  ACTA Paediatr 100(suppl 463): 96-136, 2011.
 • Elefsiniotis I, Brokalaki H, Argyropoulos E, Magaziotou I,Derdemezi A, Glynou I, Mihas K,Farmakidis G, Tsoumakas K.  Evaluation of liver enzymes for the prediction of viremia in asymptomatic chronic HBV infected pregnant women. Eur J Med 22S:27, 2011.
 • Elefsiniotis IS, Tsoumakas K,  Papadakis M, George Vlachos G, Saroglou G,  Antsaklis A. Importance of maternal and cord blood viremia in pregnant women with chronic hepatitis B virus infection. Eur J Int Med 22: 182-186, 2011.
 •  Mavridi F, Matziou V, Theodosopoulou E, Tsoukala D, Tsoymakas K.  The influence of local antimicrobial agents in childhood burns: a clinical study.  ACTA Paediatr 100(suppl 463): 96-136, 2011.
 • Εlefsiniotis I, Brokalaki H, Argyropoulos E, Magaziotou I,Derdemezi A, Glynou I, Mihas K,Farmakidis G, Tsoumakas K.  Evaluation of liver enzymes for the prediction of viremia in asymptomatic chronic HBV infected pregnant women. Eur J Med 22S:27, 2011.
 • Elefsiniotis IS, Brokalaki H, Argyropoulos E,  Magaziotou I, Derdemezi A, Mihas C, Tsoumakas K. Evaluation of liver enzymes in asymptomatic chronic HBV infected pregnant women. Ann gastroederol  26 (1) : 59-65, 2013.
 • Elefsiniotis IS, Brokalaki H, Argyropoulos E,  Magaziotou I, Derdemezi A, Mihas C,   Tsoumakas K. Evaluation of liver enzymes in asymptomatic chronic HBV infected pregnant women. Ann gastroederol  26 (1): 59-65, 2013.
 • Elefsiniotis I, Magaziotou I, Brokalaki H, Tsoumakas K. Maternal HBsAg status and infant size: the importance of viral load and HBsAg   guantification.  J Viral Hepat 20(6):444, 2013.
 • Tsoumakas K, Giamaiou K, Tzavara C, Matziou V, Elefsiniotis I, Lagona E. Testing the value of simple arterial blood pressure measurements in a Greek children’s hospital. O J Pedi 3: 108-115, 2013.
 • Papazoglou A, Giamaiou K, Poulopoulou S, Pavlopoulou I, Tsoumakas K. The National Vaccination Programme in Greece: Factors Affecting Parents’ Knowledge. Global Journal of Medical research Interdsciplinary 13 [3(1)]: 5-12, 2013.
 • Tsirouda M, Mponakis A, Pons R, Pavlopoulou I, Tsoumakas K. Sleep EEG recordings in childhood absense epilepsy spectrum.Eur J Ped Neurol (17) S1: 60, 2013.
 • Pavlopoulou I, Michail K, Samoli E, Tsiftis G,  Tsoumakas K. Immunization coverage and predictive factors for complete and age-appropriate vaccination among preschoolers in Athens, Greece: a cross-sectional study. BMC Public Health,:13(1):908, 2013.

ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • TSOUMAKAS K.
 • TSOUMAKAS C.
 • TSOUMACAS K.
 • TSOUMACAS C.

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ/ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία
 • Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής
 • ΕΔΙΠΑΒ Ελληνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων και Βίας
 • Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών
 • Ελληνική Ακαδημία Παιδιατρικής

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Πρόεδρος του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
 • Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Παιδιατρικής
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών
 • Μέλος του Δ Σ της  Ελληνικής Εταιρίας Eφηβικής Ιατρικής
 • Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

Αναπληρωτές Καθηγητές

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ