Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διατελέσαντα Μέλη ΔΕΠ » Αναστασόπουλος Δημήτριος

Αναστασόπουλος Δημήτριος

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΘΜΙΔΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ: ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ/ΚΛΙΝΙΚΗ/ΚΕΝΤΡΟ: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-7489306
E-MAIL: danastas[at]nurs.uoa[dot]gr
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΤΡΑΠΟΛΕΩΣ 8, 115 27 ΓΟΥΔΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:http://www.phys.nurs.uoa.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ -ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΉ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι – 2ο εξάμηνο
 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΉ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ – 3ο εξάμηνο

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 • Πτυχίο/Πτυχία ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

ΕΡΕΥΝΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • ΑΙΘΟΥΣΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ,
 • ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ,
 • ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΣΗ,
 • ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • ANASTASOPOULOS D

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ SCI

 • 1. DISCRIMINATION BETWEEN TRUNK AND HEAD ROTATION - A STUDY COMPARING NEURONAL DATA FROM THE CAT WITH HUMAN PSYCHOPHYSICS Author(s): MERGNER T, ANASTASOPOULOS D, BECKER W, et al. Source: ACTA PSYCHOLOGICA Volume: 48 Issue: 1-3 Pages: 291-302 Published: 1981
 • 2. NEURONAL RESPONSES TO HORIZONTAL NECK DEFLECTION IN THE GROUP-X REGION OF THE CATS MEDULLARY BRAIN-STEM Author(s): MERGNER T, ANASTASOPOULOS D, BECKER W Source: EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH Volume: 45 Issue: 1-2 Pages: 196-206 Published: 1982
 • 3. CANAL-NECK INTERACTION IN VESTIBULAR NUCLEAR NEURONS OF THE CAT Author(s): ANASTASOPOULOS D, MERGNER T Source: EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH Volume: 46 Issue: 2 Pages: 269-280 Published: 1982
 • 4. SENSITIVITY OF EXTERNAL CUNEATE NEURONS TO NECK ROTATION IN 3-DIMENSIONAL SPACE Author(s): ANASTASOPOULOS D, MERGNER T, BECKER W, et al. Source: EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH Volume: 85 Issue: 3 Pages: 565-576 Published: 1991
 • 5. HEARING-LOSS AND VESTIBULAR DYSFUNCTION IN CHILDHOOD FROM THE USE OF STREPTOMYCIN IN ALBANIA Author(s): KASTANIOUDAKIS J, SKEVAS A, ASSIMAKOPOULOS D, ANASTASOPOULOS D Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY Volume: 26 Issue: 2 Pages: 109-115 Published: MAR 1993
 • 6. A COMPARATIVE-STUDY OF THE NERVE EXCITABILITY TEST AND THE MAXIMUM STIMULATION TEST IN THE PROGNOSIS OF IDIOPATHIC FACIAL-NERVE PALSY Author(s): DANIELIDES V, SKEVAS A, KASTANIOUNDAKIS I, ANASTASOPOULOS D Source: HNO Volume: 41 Issue: 9 Pages: 417-420 Published: SEP 1993
 • 7. The interaction of the human linear otolith-ocular and angular horizontal vestibulo-ocular reflexes in darkness Author(s): Anastasopoulos D, Gianna C, Bronstein AM, et al. Source: NEW DIRECTIONS IN VESTIBULAR RESEARCH Book Series: ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES Volume: 781 Pages: 580-582 Published: 1996
 • 8. Interaction of linear and angular vestibulo-ocular reflexes of human subjects in response to transient motion Author(s): Anastasopoulos D, Gianna CC, Bronstein AM, et al. Source: EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH Volume: 110 Issue: 3 Pages: 465-472 Published: AUG 1996
 • 9. The perception of body verticality (subjective postural vertical) in peripheral and central vestibular disorders Author(s): Bisdorff AR, Wolsley CJ, Anastasopoulos D, et al. Source: BRAIN Volume: 119 Pages: 1523-1534 Part: Part 5 Published: OCT 1996
 • 10. Effect of carpal tunnel syndrome on median nerve proximal conduction estimated by Fwaves Author(s): Anastasopoulos D, Chroni E Source: JOURNAL OF CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY Volume: 14 Issue: 1 Pages: 63-67 Published: JAN 1997
 • 11. Abnormalities of ocular motility in myotonic dystrophy  Author(s): Anastasopoulos D, Kimmig H, Mergner T, Psilas K Source: BRAIN Volume: 119 Pages: 1923-1932 Part: Part 6 Published: DEC 1996
 • 12. Abnormalities of ocular motility in myotonic dystrophy Author(s): Anastasopoulos D, Kimmig H, Mergner T Source: BRAIN Volume: 120 Pages: 1923-1908 Part: Part 6 , Letter, Published: DEC 1997,
 • 13. Postural responses to vibration of neck muscles in patients with idiopathic torticollis Author(s): Lekhel H, Popov K, Anastasopoulos D, et al. Source: BRAIN Volume: 120 Pages: 583-591 Part: Part 4 Published: APR 1997
 • 14. Perception of spatial orientation in spasmodic torticollis .1. The postural vertical
 • Author(s): Anastasopoulos D, Bhatia K, Bisdorff A, et al. Source: MOVEMENT DISORDERS Volume: 12 Issue: 4 Pages: 561-569 Published: JUL 1997
 • 15. Horizontal otolith-ocular responses to lateral translation in benign paroxysmal positional vertigo Author(s): Anastasopoulos D, Lempert T, Gianna C, et al. Source: ACTA OTO-LARYNGOLOGICA Volume: 117 Issue: 4 Pages: 468-471 Published: JUL 1997
 • 16. Perception of spatial orientation in spasmodic torticollis .2. The visual vertical Author(s): Anastasopoulos D, Bhatia K, Bronstein AM, et al. Source: MOVEMENT DISORDERS Volume: 12 Issue: 5 Pages: 709-714 Published: SEP 1997
 • 17. Dissociation between the perception of body verticality and the visual vertical in acute peripheral vestibular disorder in humans Author(s): Anastasopoulos D, Haslwanter T, Bronstein A, Διψηγανς Ξ Source: NEUROSCIENCE LETTERS Volume: 233 Issue: 2-3 Pages: 151-153 Published: SEP 19 1997
 • 18. What is straight ahead to a patient with torticollis? Author(s): Anastasopoulos D, Nasios G, Psilas K, et al. Source: BRAIN Volume: 121 Pages: 91-101 Part: Part 1 Published: JAN 1998
 • 19. Opposite rotation induced by dopamine agonists in rats with unilateral lesions of the globus pallidus or substantia nigra Author(s): Konitsiotis S, Kafetzopoulos E, Anastasopoulos D, et al. Source: BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH Volume: 92 Issue: 1 Pages: 77-83 Published: APR 1998
 • 20. Vestibular memory-contingent saccades involve somatosensory input from the body support Author(s): Mergner T, Nasios G, Anastasopoulos D Source: NEUROREPORT Volume: 9 Issue: 7 Pages: 1469-1473 Published: MAY 11 1998
 • 21. Smooth pursuit eye movements and otolith-ocular responses are differently impaired in cerebellar ataxia Author(s): Anastasopoulos D, Haslwanter T, Fetter M, et al. Source: BRAIN Volume: 121 Pages: 1497-1505 Part: Part 8 Published: AUG 1998
 • 22. Deletions in the Parkin gene and genetic heterogeneity in a Greek family with early onset Parkinson's disease Author(s): Leroy E, Anastasopoulos D, Konitsiotis S, et al. Source: HUMAN GENETICS Volume: 103 Issue: 4 Pages: 424-427 Published: OCT 1998
 • 23. Subclinical saccadic adduction slowing in patients with monosymptomatic unilateral optic neuritis predicts the development of multiple sclerosis Author(s): Tsironi E, Anastasopoulos D, Lagos G, et al. Source: NEURO-OPHTHALMOLOGY Volume: 20 Issue: 4 Pages: 203-209 Published: DEC 1998
 • 24. Weekly docetaxel in minimally pretreated cancer patients: A dose-escalation study focused on feasibility and cumulative toxicity of long-term administration Author(s): Briasoulis E, Karavasilis V, Anastasopoulos D, et al. Source: ANNALS OF ONCOLOGY Volume: 10 Issue: 6 Pages: 701-706 Published: JUN 1999
 • 25. The role of somatosensory input for the perception of verticality Author(s): Anastasopoulos D, Bronstein A, Haslwanter T, et al. Source: OTOLITH FUNCTION IN SPATIAL ORIENTATION AND MOVEMENT Book Series: ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES Volume: 871 Pages: 379-383 Published: 1999
 • 26. A case of thalamic syndrome: somatosensory influences on visual orientation Author(s): Anastasopoulos D, Bronstein AM Source: JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY Volume: 67 Issue: 3 Pages: 390-394 Published: SEP 1999
 • 27. Proprioceptive influence on the optokinetic nystagmus Author(s): Botti F, Anastasopoulos D, Kostadima V, et al. Source: ACTA OTO-LARYNGOLOGICA Volume: 121 Issue: 2 Pages: 205-210 Published: JAN 2001
 • 28. Eye position signals modify vestibulo- and cervico-ocular fast phases during passive yaw  rotations in humans Author(s): Anastasopoulos D, Mandellos D, Kostadima V, et al. Source: EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH Volume: 145 Issue: 4 Pages: 480-488 Published: AUG 2002
 • 29. Idiopathic spasmodic torticollis is not associated with abnormal kinesthetic perception from neck proprioceptive and vestibular afferences Author(s): Anastasopoulos D, Nasios G, Mergner T, et al. Source: JOURNAL OF NEUROLOGY Volume: 250 Issue: 5 Pages: 546-555 Published: MAY 2003
 • 30. Measuring of distortion product otoacoustic emissions using multiple tone pairs Author(s): Kastanioudakis I, Ziavra N, Anastasopoulos D, et al. Source: EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY Volume: 260 Issue: 7 Pages: 395-400 Published: AUG 2003
 • 31. Guillain-Barre syndrome in a patient with metastatic colon cancer receiving oxaliplatinbased chemotherapy Author(s): Christodoulou C, Anastasopoulos D, Visvikis A, et al. Source: ANTI-CANCER DRUGS Volume: 15 Issue: 10 Pages: 997-999 Published: NOV 2004
 • 32. Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL) in a Greek family Author(s): Mandellos D, Limbitaki G, Papadimitriou A, Anastasopoulos D. Source: NEUROLOGICAL SCIENCES Volume: 26 Issue: 4 Pages: 278-281 Published: OCT 2005
 • 33. Smooth pursuit rather than visual signals mediate short-term adaptation of the cervicoocular reflex in humans Author(s): Mandellos D, Anastasopoulos D, Becker W Source: EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH Volume: 169 Issue: 2 Pages: 153-161  ublished: FEB 2006
 • 34. Positional nystagmus and vertigo due to a solitary brachium conjunctivum plaque Author(s): Anagnostou E, Mandellos D, Limbitaki G, Anastasopoulos D  Source: JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY Volume: 77 Issue: 6 Pages: 790-792 Published: JUN 2006
 • 35. Effects of AraC treatment on motor coordination and cerebellar cytoarchitecture in the adult rat - A possible protective role of NAC Author(s): Koros C, Papalexi E, Anastasopoulos D, et al. Source: NEUROTOXICOLOGY Volume: 28 Issue: 1 Pages: 83-92 Published: JAN 2007
 • 36. Anagnostou, D. Mandellos, A. Patelaroy, D. Anastasopoulos. Benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel mit und ohne manifesten Lagerungsnystagmus. HNO 2007; 55: 190-194
 • 37. Gaze displacement and inter-segmental coordination during large whole body voluntary  rotations Author(s): Anastasopoulos D, Ziavra N, Hollands M, et al. Source: EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH Volume: 193 Issue: 3 Pages: 323-336 Published: MAR 2009
 • 38. Sklavos S, Anastasopoulos D, Ziavra N, Hollands MA, Bronstein AM. Foot rotation contribution to trunk and gaze stability during whole-body mediated gaze shifts: a principal component analysis study. Prog Brain Res. 2008;171:347-51
 • 39. Anagnostou E, Papageorgiou SG, Potagas C, Alexakis T, Kalfakis N,  Anastasopoulos D  Squarewave jerks and smooth pursuit impairment as subtle early signs of brain involvement in Langerhans’ cell histiocytosis Clin Neurol Neurosurg. 2008 ;110:286-90.
 • 40. Anagnostou, K. Varaki, D. Anastasopoulos. A minute demyelinating lesion causing acute positional vertigo. J of Neurol Sciences 2008;266:187-9
 • 41. Neck rigidity in Parkinson's disease patients is related to incomplete suppression of reflexive head stabilization Author(s): Anastasopoulos D, Maurer C, Nasios G, et al. Source: EXPERIMENTAL NEUROLOGY Volume: 217 Issue: 2 Pages: 336-346 Published: JUN 2009
 • 42. Sklavos S, Anastasopoulos D, Bronstein A. Kinematic redundancy and variance of eye, head and trunk displacements during large horizontal gaze reorientations in standing humans. Exp Brain Res. 2010;202:879-90.
 • 43. Tremor-related motor unit firing in Parkinson's disease: implications for tremor genesis Author(s): Christakos CN, Erimaki S, Anagnostou E, ANASTASOPOULOS D Source: JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LONDON Volume: 587 Issue: 20 Pages: 4811-4827 Published: OCT 15 2009
 • 44. Anastasopoulos D, Ziavra N, Savvidou E. Bain P, Bronstein A: Altered eye-to-foot coordination in standing parkinsonian patients during large gaze re-orientations. Movement Disorders 2011 June 9. doi: 10. 1002/mds.23798
 • 45. Anagnostou E, Heimbrand J, Sklavos S, Anastasopoulos D: Alexander’s law during highacceleration head rotations in humans. Neuroreport 22 Issue: 5 Pages 239-243, 2011.
 • 46. Anagnostou E, Spengos K, Anastasopoulos D: Single-plane phase shift of head and eye oscillations in infantile nystagmus syndrome. Journal of Neurological Sciences 308 Issue 1-2 Pages 182-185, 2011.
 • 47. Anastasopoulos D, Kefaliakos A, Michalopoulos A: plasma Ca2+-concentration disturbances are implicated in the development of critical illness polyneuromyopathy. Critical Care 2011
 • 48. Anastasopoulos D, Anagnostou E Invariance of vestibulo-ocular reflex gain to head impulses in pitch at different initial eye-in-orbit elevations: implications for Alexander's law. Acta Otolaryngol. 2012 Oct;132(10):1066-72.
 • 49. Scotto Di Cesare C, Anastasopoulos D, Bringoux L, Lee PY, Naushahi MJ, Bronstein AM: Influence of postural constraints on eye and head latency during voluntary rotations. Vision Res. 2013 Jan 15;78:1- 5.
 • 50. Anastasopoulos D, Ziavra N, Pearce R, Bronstein AM.: Trunk bradykinesia and foveation delays during whole-body turns in spasmodic torticollis. J Neurol. 2013 May 7. [Epub ahead of print]

Καθηγητές

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ