Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διατελέσαντες Πρόεδροι Τμήματος Νοσηλευτικής

Διατελέσαντες Πρόεδροι

Τμήμα Νοσηλευτικής

  • Καθηγήτρια Χρυσούλα Λεμονίδου (2014-2020)
  • Καθηγητής Γεράσιμος Μπονάτσος (2009-2013)
  • Καθηγητής Γεώργιος Μπαλτόπουλος (2005-2009)
  • Καθηγητής Ιωάννης Μαντάς (2001-2005)
  • Καθηγητής Λουκάς Σπάρος (1997-2001)
  • Καθηγητής Γεώργιος Παπαευαγγέλου (1995-1997)
  • Καθηγητής Κυριάκος Κυριακού (1991-1995)
  • Καθηγητής Λουκάς Σπάρος (1986-1991)
  • Καθηγητής Ι. Βλάχος (1985-1986)