Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Ε.ΔΙ.Π. » Γαλάνης Πέτρος

Καλαφάτη Μαρία

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ
ΤΟΜΕΑΣ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ/ΚΛΙΝΙΚΗ/ΚΕΝΤΡΟ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΚΛΙΝΙΚΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: : 210-7461486
FAX: 210-7461476
E-MAIL: mkalafat@nurs.uoa.gr 
ΓΡΑΦΕΙΟ/ΚΤΗΡΙΟ: ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2ος όροφος Γραφείο: 3-04/05
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Παπαδιαμαντοπούλου 123, ΤΚ: 11527

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

  • Πτυχίο/Πτυχία: ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΠΕ, NURSE RN
  • Μεταπτυχιακοί τίτλοι: Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό Μεταπτυχιακό (MSc) στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, με ειδίκευση στον τομέα  «ΔΟΙΚΗΣΗ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - MSc in NURSING MANAGEMENT
  • Διδακτορικό Δίπλωμα: Διδακτορικό Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑ - INTER – UNIVERSITY POSTGRADUATE PROGRAMME PhD in HEALTH CARE MANAGEMENT – HEALTH INFORMATICS

ΕΕΔΙΠ