Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Ε.Τ.Ε.Π. » Μαργαρίτη Γεωργία

Μαργαρίτη Γεωργία

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 746 1445
FAX: 210 746 1491
E-MAIL: gmargar@nurs.uoa.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ/ΚΤΗΡΙΟ: ΓΡΑΦΕΙΟ 1-02  / ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 123

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Πτυχίο: Νοσηλευτική,ΤΕΙ Αθηνών.

ΕΤΕΠ