Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Ε.Τ.Ε.Π. » Ζώγας Σπύρος

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑ: Σπύρος
ΕΠΩΝΥΜΟ: Ζώγας
ΤΟΜΕΑΣ: Δημόσιας Υγείας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Εργαστήριο Πληροφορικής της Υγείας
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 746 1447
FAX:
E-MAIL: spirosz@nurs.uoa.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ/ΚΤΗΡΙΟ: 1-06
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Παπαδιαμαντοπούλου 123

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Εισαγωγή στην Πληροφορική (Εργαστήριο)
 • Πληροφορική της Υγείας (Εργαστήριο)

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 • ΠΤΥΧΙΟ: Φυσικό Τμήμα Σχόλης Θετικών Επιστημών ΕΚΠΑ
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ: Οργάνωση Πληροφοριών Υγείας - Πληροφορική Υγείας Διατμηματικό, Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ
 • ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ: Υποψήφιος

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Zogas S, Lialiou P, Gallos P, Mantas J. The e-learning programmes in Greek Universities: A literature review. Stud Health Technol Inform. 2013;190:89-91. Review PMID: 23823385.
 • Mammas CS, Kostopanagiotou G, Geropoulos S, Zogas S, Lemonidou C. Tele-medicine systems in the coordination process of organ transplantation. Stud Health Technol Inform. 2013;190:267-9. PMID: 23823444.
 • Zimeras S, Diomidous M, Kefaliakos A, Zogas S, Al-Fantel K, Mechili A. Epidemiological Indexes in Healthcare based on Social Cost Factors. Stud Health Technol Inform. 2014;202:273-4.
 • Ελεύθερη Ανακοίνωση στο 31ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο. (Ζώγας Σ, Λιάσκος Ι. Απομακρυσμένη Διαχείριση της Βάσης Δεδομένων του Πληροφοριακού Υλικού των Εργαστηρίων Πληροφορικής του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρακτικά 31ου Πανελλήνιου Νοσηλευτικού Συνεδρίου 2004 Μάιος 3-6, Αθήνα 2004. σελ. 83.).
 • Ελεύθερη Ανακοίνωση στο 29ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο. (Χιωτέλης Ιωάννης, Διομήδους Μαριάννα,Ζώγας Σπύρος, Ζούγκου Θεώνη, Παπαστεφάνου Σωτηρία, Γεωργάκη Αικατερίνη. ¨Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Ασθενών Μονάδος Εμφραγμάτων Του Λαϊκού Νοσοκομείου και Επεξεργασία Στοιχείων Για Επίτευξη Καλύτερης Προσφοράς Υπηρεσιών Υγείας¨. 2002 Μάιος 13-16, Ιωάννινα 2002.)

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ/ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 • Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο "International Conference on Informatics. Management and Technology in Healthcare" 5-7 Ιουλίου 2013 και 10-13 Ιουλίου 2014.
 • Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρίας Βιοιατρικής Πληροφορικής και Πληροφορικής Υγείας (ΕΒΠΥ).

ΕΤΕΠ