Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » ΕΤΕΠ » Βιολάκη Ναυσικά

Βιολάκη Ναυσικά

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑ: ΝΑΥΣΙΚΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΙΟΛΑΚΗ
ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ/ΚΛΙΝΙΚΗ/ΚΕΝΤΡΟ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 746 1485
FAX: 210 746 1462
E-MAIL: nviolaki@nurs.uoa.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ/ΚΤΗΡΙΟ: 1-03
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 123

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΠΤΥΧΙΟ:ΤΕΙ

ΕΤΕΠ