Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » ΕΤΕΠ » Κούλα Αγγελική

Κούλα Αγγελική

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑ: Aγγελική
ΕΠΩΝΥΜΟ: Κούλα
ΤΟΜΕΑΣ: Ψυχικής Υγείας & Επιστημών Συμπεριφοράς
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 74 81 174,  210 7718320
FAX: 210 74 81 174,  210 7718320
E-MAIL: akoula@nurs.uoa.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ/ΚΤΗΡΙΟ: Κ.Κ.Ψ.Υ. Ζωγράφου, Δαβάκη-Πίνδου 42
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κ.Κ.Ψ.Υ. Ζωγράφου, Δαβάκη-Πίνδου 42, 157 73 Ζωγράφου

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Πτυχίο: Σχολή  Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας ΤΕΙ

ΕΤΕΠ