Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Γραμματεία » Βασάκου - Μπάρτζη Όλγα

Βασάκου - Μπάρτζη Όλγα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑ: Όλγα
ΕΠΩΝΥΜΟ: Μπάρτζη - Βασάκου
ΤΟΜΕΑΣ: Μεταπτυχιακά
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ/ΚΛΙΝΙΚΗ/ΚΕΝΤΡΟ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Κεντρική Γραμματεία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107461487
FAX: 2107461500
ΓΡΑΦΕΙΟ/ΚΤΗΡΙΟ: Κεντρική Γραμματεία
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δήλου 1Α 11527

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Πτυχίο: ΔΕ

Γραμματεία