Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

24-01-2020 Εγγραφή των μετεγγραφέντων φοιτητών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

Εγγραφή των μετεγγραφέντων φοιτητών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές


24-01-2020 Πρόγραμμα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου των ΠΜΣ του Τμήματος

για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές εισαγωγής 2018-2019


22-01-2020 Κατάθεση δικαιολογητικών των μετεγγραφομένων φοιτητών που βρίσκονται στους συμπληρωματικούς πίνακες

Κατάθεση δικαιολογητικών των μετεγγραφομένων φοιτητών που βρίσκονται στους συμπληρωματικούς πίνακες


21-01-2020 Γεροντολογική Νοσηλευτική. Παρουσιολόγια

Φοιτητές/τριες που δεν έχουν προσκομίσει τα παρουσιολόγια της κλινικής άσκησης


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 107