Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

09-11-2018 ΠΡΟΣΟΧΗ Αλλαγή στην ώρα ορκωμοσίας πτυχιούχων Σεπτεμβρίου 2018-19

Αλλαγή στην ώρα ορκωμοσίας πτυχιούχων Σεπτεμβρίου 2018-19


06-11-2018 έλεγχος δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2017-18 στο my-studies

έλεγχος δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2017-18 στο my-studies


06-11-2018 Ημερομηνίες εγγραφής Επιλεγέντων στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

'Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πληροφορική της Υγείας'


Αποτελέσματα 15 μέχρι 21 από τα συνολικά 94