Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Μεταπτυχιακών

Ανακοινώσεις για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

15-11-2018 Νεο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ακ. Έτους 2018-2019

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών


15-11-2018 Ανακοίνωση για απαλλαγή διδάκτρων απο τέλη φοίτησης των ΠΜΣ & ΔΠΜΣ

για μεταπτυχιακούς φοιτητές ΠΜΣ & ΔΠΜΣ εισαγωγής ακ. έτους 2018-19


15-11-2018 Ανακοίνωση για απαλλαγή διδάκτρων απο τέλη φοίτησης των ΠΜΣ

για μεταπτυχιακούς φοιτητές εισαγωγής 2018-19


06-11-2018 Ημερομηνίες εγγραφής Επιλεγέντων στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

'Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πληροφορική της Υγείας'


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 23