Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Προβολή Ανακοίνωσης
30.10.2017

Θέση εργασίας Νοσηλευτή/τριας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email ( info@nosilia.org.gr)

Πληροφορίες http://www.nosilia.org.gr/article/169#.WfBG49O0OUk

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΚΩΔ. ΝΟ: Νοσηλευτής/τρια (2), 5νθήμερη/ 8ωρη υποστήριξη
Περιγραφή θέσης:

Οι ωφελούμενοι ογκολογικοί ασθενείς που έχουν ανάγκη νοσηλείας και δυνατότητα συνέχισης της θεραπευτικής αγωγής στο σπίτι, με γνώμονα τις θεραπευτικές οδηγίες του θεράποντα Ιατρού, θα είναι από όλα τα στάδια της νόσου.

Ο Νοσηλευτής/τρια θα πρέπει να έχει την ικανότητα και την εμπειρία να δρα αυτόνομα και να καταστρώνει εξατομικευμένο σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας των ασθενών αυτών, που δυνητικά θα αφορά σε όλες τις νοσηλευτικές πράξεις αρμοδιότητάς του/της.

Παράλληλα να παρέχει εκπαιδευτικού τύπου συμβουλές, στους φροντιστές και σε άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος, σε ορθές πρακτικές υγείας και φροντίδας.

Η ομάδα των Νοσηλευτών θα είναι σε συνεργασία με τον Ιατρό του Προγράμματος, την υπόλοιπη Διεπιστημονική ομάδα και υπό την επίβλεψη του συντονιστή του έργου.

Διάρκεια συνεργασίας: 6 μήνες (01/11/2017-30/04/2018), με προοπτική ανανέωσης.

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Νοσηλευτικής Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι)

Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Τουλάχιστον διετή(2έτη) προϋπηρεσία στη κλινική νοσηλευτική και εμπειρία στην εκτέλεση όλων των νοσηλευτικών πράξεων

Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας με μικρή επίβλεψη

Αγάπη για την κατ'οίκον νοσηλεία

Θετικό πνεύμα ομαδικής συνεργασίας

Ικανότητες ενσυναίσθησης και επικοινωνίας

Επιθυμητά προσόντα:

Προϋπηρεσία σε ογκολογικά τμήματα

Συνεκτιμημένα προσόντα

Εργασιακή εμπειρία στον τομέα μη κερδοσκοπικών οργανώσεων

Εθελοντική εργασία

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email (info[at]nosilia.org[dot]gr)

βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη  «ΣτηρίΖΟΥΜΕ –ΚΩΔ. ΝΟ».