Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Προβολή Ανακοίνωσης
02.05.2017

Aξιολόγηση των προπτυχιακών μαθημάτων 2017

μέχρι 31/5/2017

Aξιολόγηση των προπτυχιακών μαθημάτων

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ να συμπληρώσουν μέχρι 31/5/2017, τα ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2016/17 που βρίσκονται στην ιστοσελίδα survey.uoa.gr.

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων είναι εμπιστευτική και οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον καλύτερο σχεδιασμό και ανάπτυξη των μαθημάτων από τους Διδάσκοντες.  

 

Καθηγήτρια Π. Σουρτζή, Συντονίστρια
ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τμήματος Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ