Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Προβολή Ανακοίνωσης
09.10.2020

Ανακοίνωση σχετικά με τη δήλωση του κατ’ επιλογήν μαθήματος «Εισαγωγή στην Πληροφορική και επεξεργασία δεδομένων» του Α’ εξαμήνου

Ενημερώνουμε τους φοιτητές, οι οποίοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «Εισαγωγή στην Πληροφορική και επεξεργασία δεδομένων» του Α’ εξαμήνου τα ακόλουθα:

  • Το μάθημα διαθέτει θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος. Η παρακολούθηση του εργαστηριακού μέρους είναι υποχρεωτική.
  • Τα εργαστηριακά μαθήματα θα διεξάγονται διά ζώσης (με φυσική παρουσία των φοιτητών) στον χώρο του Εργαστηρίου Πληροφορικής Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής (Παπαδιαμαντοπούλου 123) και στην ομάδα που θα επιλέξει ο κάθε φοιτητής. Οι διαθέσιμες ομάδες έχουν αναρτηθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
  • Την Τρίτη 13/10 και ώρα 12:00 μ.μ. οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να δηλώσουν το μάθημα θα πρέπει να επισκεφθούν την ηλεκτρονική φόρμα στον σύνδεσμο https://rb.gy/fuuw9t και να δηλώσουν το ονοματεπώνυμό τους, τον Αριθμό Μητρώου τους (ΑΜ) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους (email address). Όσοι φοιτητές δεν διαθέτουν ακόμα ΑΜ (π.χ. φοιτητές προς μετεγγραφή ή αλλοδαποί/ αλλογενείς) στο πεδίο του ΑΜ να συμπληρώσουν: 14532020-na. Παρακαλούνται οι φοιτητές να υποβάλλουν τη δήλωση μία μόνο φορά.
  • Η φόρμα δήλωσης του μαθήματος στον παραπάνω σύνδεσμο θα δέχεται απαντήσεις από την Τρίτη 13/10 στις 12:00 μ.μ. έως την Τετάρτη 14/10 στις 11:00 π.μ. Προσοχή: Η χρονική σειρά δήλωσης του μαθήματος θα χρησιμοποιηθεί ως σειρά προτεραιότητας για την επιλογή συγκεκριμένης εργαστηριακής ομάδας.
  • Ανάλογα με τη χρονική σειρά που οι φοιτητές θα δηλώσουν το μάθημα στον παραπάνω σύνδεσμο, θα προσκληθούν να παρευρεθούν στο εργαστήριο Πληροφορικής Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής, για να επιλέξουν συγκεκριμένη εργαστηριακή ομάδα, την Πέμπτη 15/10 και σε ακριβή ώρα που θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 14/10 στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Σημειώνεται ότι η δήλωση του μαθήματος πέραν της φόρμας του παραπάνω συνδέσμου, θα πρέπει να γίνει και στην εφαρμογή my-studies (https://my-studies.uoa.gr/). Οι φοιτητές του Α’ εξαμήνου έχουν δικαίωμα δήλωσης δύο (2) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων.