Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Προβολή Ανακοίνωσης
15.10.2020

Αποτελέσματα Αγγλικών (12/10/2020) και αναλυτικό πρόγραμμα συνεντεύξεων

εισαγωγής 2020-2021

 

Αθήνα 14/10/2020

Αποτελέσματα εξετάσεων στην Αγγλική Γλώσσα (12/10/2020)

για τα ΠΜΣ του Τμήματος εισαγωγής 2020-2021  και

αναλυτικό πρόγραμμα συνετεύξεων 

 

ΠΜΣ "Διαχείριση Κρίσεων & Μαζικών Καταστροφών και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας "

ΠΜΣ "Εξειδικευμένη Ανακουφιστική Φροντίδα και Προηγμένη Νοσηλευτική Ογκολογία"

ΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη "

ΠΜΣ "Προηγμένη Κλινική Νοσηλευτική"

ΠΜΣ "Προηγμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα"

 

Οι επιτυχόντες στην Αγγλική Γλώσσα θα πρέπει να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν ηλεκτρονικά (εκτός της αίτησης) εις τριπλούν (ένα για κάθε μέλος της Επιτροπής).