Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Προβολή Ανακοίνωσης
06.12.2018

Β ΟΜΑΔΑ Κλινικής Άσκησης στο μάθημα ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

5ο εξάμηνο

Παρακαλούμε οι φοιτητές της Β' ομάδας να παραλάβετε τα παρουσιολόγια της κλινικής
άσκησης στο μάθημα ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ από την Παρασκευή 7/12 έως την Τρίτη 11/12
από την κ. Μαργαρίτη στο γραφείο του Τομέα Δημόσιας Υγείας
(γραφείο 1-02 και ώρες 9.30 έως 14.30).


Παρακαλώ όλοι να διαβάσετε τις οδηγίες για την άσκηση που έχουν αναρτηθεί στα έγγραφα
και να είστε συνεπείς τόσο στο ωράριο όσο και στη συμμετοχή σας στις δραστηριότητες του
ΚΑΠΗ που θα πάτε.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλώ να με ενημερώσετε.

Παναγιώτα Σουρτζή, Καθηγήτρια