Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Προβολή Ανακοίνωσης
29.03.2023

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκειμένου να προχωρούν τα αιτήματά σας για Βεβαιώσεις (Πιστοποιητικά αναλυτικής Βαθμολογίας, Πιστοποιητικά Φοιτητικής ιδιότητας, Αντίγραφα πτυχίων..κ.α.) από τη Γραμματεία του Τμήματος, θα πρέπει να υποβάλετε  Γενική Αίτηση, με τα συνημμένα σας (όπου χρειάζεται),στην Υπηρεσία                 ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ στο eprotocol.uoa.gr

 

Από τη Γραμματεία

29/03/2023