Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Προβολή Ανακοίνωσης
22.05.2017

Διαδικασία κατάθεσης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο «Πέργαμος»

για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που αποφοιτούν από 1/1/2017 και εφεξής

Οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος,  υποχρεούνται να καταθέσουν σε ψηφιακή μορφή τη μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία στην πλατφόρμα Πέργαμος.

Η εν λόγω διαδικασία είναι υποχρεωτική και  προαπαιτούμενη για τη χορήγηση του τίτλου σπουδών τους σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 29/11/2016).

Απόφαση Συγκλήτου 25.7.2017

Βεβαιώσεις και δηλώσεις φοιτητή για Αποθετήριο με υπογραφή

Εγκύκλιος - περίληψη

Ανακοίνωση επέκτασης της λειτουργίας του Ψηφιακού Αποθετηρίου «Πέργαμος» και της λειτουργίας του Ψηφιακού Αποθετηρίου «Ηλεκτρονική Εκδοτική (e-Publisliing)»

Ανακοίνωση για τη λειτουργία και χρήση του λογισμικού λογοκλοπής Turnitin.

Τροποποίηση, συμπλήρωση/ επέκταση Απόφασης Συγκλήτου

Αναλυτική Διαδιακσία Κατάθεσης στο Ψηφιακό Αποθετήριο "Πέργαμος"

Έντυπο έγκρισης της εργασίας και υπεύθυνη δήλωση κατάθεσης του συγγραφέα

Έντυπο έγκρισης της εργασίας και υπεύθυνη δήλωση κατάθεσης του συγγραφέα (για το Δ-Δ ΠΜΣ)

Αίτημα περιορισμού πρόσβασης στο πλήρες κείμενο

Εγκύκλιος Αν. Πρύτανη Κ. Μπουραζέλη- ξενόγλωσση περίληψη για το ψηφιακό αποθετήριο

Ο παρακάτω συνδέσμος μέσω του οποίοι μπορείτε να ενημερώνεστε για κάθε αλλαγή και τροποποίηση που γίνεται στις οδηγίες για τη λειτουργία του ψηφιακού αποθετηρίου: http://www.lib.uoa.gr/sylloges/psifiakes-sylloges/psifiaki-syllogi-ptychiakon-kai-diplomatikon-ergasion-didaktorikon-diatribon-gkriza-bibliografia.html