Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Προβολή Ανακοίνωσης
22.02.2017

Διαδικασία κατάθεσης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο «Πέργαμος»

για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που αποφοιτούν από 1/1/2017 και εφεξής

Οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος,  υποχρεούνται να καταθέσουν σε ψηφιακή μορφή τη μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία στην πλατφόρμα Πέργαμος.

Η εν λόγω διαδικασία είναι υποχρεωτική και  προαπαιτούμενη για τη χορήγηση του τίτλου σπουδών τους σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 29/11/2016).

Αναλυτική Διαδιακσία Κατάθεσης στο Ψηφιακό Αποθετήριο "Πέργαμος"

Έντυπο έγκρισης της εργασίας και υπεύθυνη δήλωση κατάθεσης του συγγραφέα

Έντυπο έγκρισης της εργασίας και υπεύθυνη δήλωση κατάθεσης του συγγραφέα (για το Δ-Δ ΠΜΣ)