Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Προβολή Ανακοίνωσης
09.10.2018

Πρόγραμμα ασκήσεων Μικροβιολογίας

οι ομάδες Α,Β αρχίζουν αύριο 10/10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Ν0ΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

στη ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Α/Α ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΠ

ΕΤΕΠ

ΑΙΘΟΥΣΑ

 ΤΕΤΑΡΤΗ

& ΩΡΑ 10-11

1453201700001-1453201700041

Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ

Μ. ΛΑΔΑ

 

Α

 ΤΕΤΑΡΤΗ

& ΩΡΑ 10-11

1453201700044-1453201700081

Β. ΚΟΥΜΑΚΗ

Δ. ΚΟΛΙΟΥ

Β

         ΤΕΤΑΡΤΗ

& ΩΡΑ 10-11

1453201700114-1453201700138

&

1453201700155, 1453201700156,

1453201700180

Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ

Μ. ΛΑΔΑ

Α

ΤΕΤΑΡΤΗ

& ΩΡΑ 10-11

1453201700084-1453201700112

&

1453201700139-1453201700162

Β. ΚΟΥΜΑΚΗ

Δ. ΚΟΛΙΟΥ

Β

ΤΕΤΑΡΤΗ

& ΩΡΑ 10-11

1453201700163-1453201700194

Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ

Μ. ΛΑΔΑ

Α

         ΤΕΤΑΡΤΗ

& ΩΡΑ 10-11

1453201700195-1453201700209

&

1453201400249,1453201600053, 1453201600074, 1453201600081,

1453201600092, 1453201600093, 1453201600094, 1453201600102, 1453201600168

Β. ΚΟΥΜΑΚΗ

Δ. ΚΟΛΙΟΥ

Β

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ:  ΟΜΑΔΕΣ Α, Β  :  10/10,  31/10, 21/11

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ:  ΟΜΑΔΕΣ Γ, Δ  :   17/10, 7/11, 28/11

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ:   ΟΜΑΔΕΣ Ε, ΣΤ  : 24/10, 14/11, 5/12

 

Παρακαλείσθε να έχετε πάντοτε την ιατρική σας μπλούζα και την κάρτα Εργαστηρίου Μικροβιολογίας για την καταχώρηση της σφραγίδας παρουσίας.

  • Δεν έχετε δικαίωμα απουσίας για όλο το εξάμηνο. Εάν για οποιονδήποτε λόγο απουσιάσετε ή θέλετε να αλλάξετε σειρά (για μία φορά) πρέπει να συνεννοηθείτε  προηγουμένως με τον διδάσκοντα ή με τη Γραμματεία του Εργαστηρίου.
  • Όριο προσέ λευσης στην αίθουσα ασκήσεων: 10.05΄π.μ.
  • Δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή σειράς ή ώρας   εάν δεν έχει προηγηθεί συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Καθηγητή ή τη Γραμματεία του Εργαστηρίου.