Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Προβολή Ανακοίνωσης
01.09.2020

Προκήρυξη Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

'Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πληροφορική της Υγείας' Ακ. Έτους 2020-2021

Ανακοινώνεται η Προκήρυξη για το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 'Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πληροφορική της Υγείας', για το Ακ. Έτος: 2020-2021.

 

Αιτήσεις: από 7/9/2020 έως 9/10/2020.

 

  1. Προκήρυξη
  2. Αίτηση υποψηφιότητας
  3. ΦΕΚ επανίδρυσης
  4. Εσωτερικός Κανονισμός

 

 ΑΦΙΣΑ ΔΠΜΣ

 

Γραμματεία ΔΠΜΣ