Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Προβολή Ανακοίνωσης
30.05.2023

Προκήρυξη ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας»

για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023- 2024

Αθήνα 23-05-2023

Προκήρυξη για το Διιδρυματικό Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)

«Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας»

        με  ειδικεύσεις:

  1. Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
  2. Πληροφορική της Υγείας