Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Προβολή Ανακοίνωσης
07.07.2022

Προκήρυξη για το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας"

για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

 

Αθήνα 09/06/2022

                                Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)                                                   
«Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας»

        με  ειδικεύσεις:

  1. Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
  2. Πληροφορική της Υγείας