Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Προβολή Ανακοίνωσης
27.06.2022

ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2022

  • Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ 2022 έχουν λάβει στα email τους οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψής τους. Για την υπογραφή της σύμβασής τους από τον επιστημονικό υπεύθυνο μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο της κα. Πατηράκη (1ος όροφος) τις εξής ημέρες: Τετάρτη 14:30-16:30 και Παρασκευή 13:00-15:00. Έπειτα, θα πρέπει να παραλάβουν υπογραφές από τα νοσοκομεία. Ειδικά για το νοσοκομείο ΚΑΤ θα απευθυνθούν στην κα. Τάνη Σοφία 4, 5 Ιουλίου πρωινές ώρες. 

 

 

  • Με εκτίμηση, 
  • Η Επιστημονική Υπεύθυνη 
  • Πατηράκη Ε.