Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Προβολή Ανακοίνωσης
20.07.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΠΜΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ & ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

20-08-2018 έως 21-09-2018

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το ΠΜΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ & ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Προθεσμία: 20-08-2018 έως 21-09-2018.

 

Προκήρυξη / Αίτηση

Κανονισμός ΠΜΣ