Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Προπτυχιακών » Προβολή Ανακοίνωσης Προτυχιακών
07.03.2018

Ημερομηνίες φροντιστηρίων και θέματα εργασιών στο μάθημα ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

4ο εξάμηνο

Οι παρακάτω ημερομηνίες ορίζονται ως εργαστηριακές  και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική για το κατ' επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα του 4ου εξαμήνου ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ.

Παρασκευή 02/03/18
Παρασκευή 16/03/18
Παρασκευή 20/04/18
Παρασκευή 27/04/18
                                  Παρασκευή 04/05/18
                                  Παρασκευή 25/05/18

Ενδεικτικά θέματα εργασιών για το μάθημα εδώ,

Οδηγίες συγγραφής εργασιών μαθήματος εδώ.

Από τη Γραμματεία
του Τομέα Δημόσιας Υγείας