Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Προβολή Ανακοινώσεων, Εκδηλώσεων
07.02.2018

2 Ανακ Κλινική Άσκηση Ψυχιατρικής και Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής

τοποθετήσεις φοιτητών, 6ο εξάμηνο

Δείτε τις τοποθετήσεις των φοιτητών του 6ου εξαμήνου στις ψυχιατρικές δομές για την κλινική
άσκηση του μαθήματος «Ψυχιατρική» επισυν 1 και «Ψυχιατρική Νοσηλευτική» επισυν.2

Εκ της γραμματείας του Τομέα