Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Προβολή Ανακοινώσεων, Εκδηλώσεων
14.01.2021

Ανακοίνωση σχετικά με την αιτήση για απαλλαγή διδάκτρων

μεταπτυχιακών φοιτητών εισαγωγής 2020-2021

Αθήνα 11-01-2021

 

Ανακοίνωση

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) εισαγωγής 2020-2021 στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος:

1) Διαχείριση Κρίσεων & Μαζικών Καταστροφών και Νοσηλευτική  Δημόσιας Υγείας,

2) Εξειδικευμένη Ανακουφιστική Φροντίδα και Προηγμένη Νοσηλευτική Ογκολογία

3)Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη,

4) Προηγμένη Κλινική Νοσηλευτική,

5) Προηγμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα,

6) Δ-ΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας,

βάσει του Νόμου 3387/Β/10-08-2018, μπορούν να αιτηθούν την απαλλαγή τους από τα καταβαλλόμενα δίδακτρα άπαξ.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στο email: atheod@nurs.uoa.gr (υπεύθυνος κ. Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος, τηλέφωνο επικοινωνίας:
210 7461499), από Τρίτη 19-01-2021 έως Πέμπτη 28-01-2021 και ώρα 14.00 μμ.

Η αίτηση (υπογεγραμμένη) και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευκρινή.      
Σε απάντηση θα σας αποστέλλεται email για την παραλαβή και την πληρότητα των δικαιολογητικών, σε εύλογο χρονικό διάστημα, κατόπιν ελέγχου.

Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής αποστολής, τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται δια ζώσης στην Κεντρική Γραμματεία του Τμήματος, Δήλου 1Α Γουδή κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7461499), τις ίδιες ημερομηνίες (Τρίτη 19-01-2021 έως Πέμπτη 28-01-2021).

Η αίτηση, οι προϋποθέσεις, το ΦΕΚ3387/Β/2018και το ΦΕΚ 2726/Β/2020 για το εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, επισυνάπτονται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΜΦ εισαγωγής 2020-2021

ΑΙΤΗΣΗ ΜΦ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΦΕΚ 3387-Β- 10-08-2018

ΦΕΚ_2726_2020_ΕΘΝΙΚΟ_ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ_ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ