Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Προβολή Ανακοινώσεων, Εκδηλώσεων
29.06.2011

Απάντηση στο δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» της 12ης Ιουνίου

Aπό το Σύλλογο Μελών ΔΕΠ του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών

Με ιδιαίτερη έκπληξη διαβάσαμε στην έγκριτη εφημερίδα σας και συγκεκριμένα  στο φύλλο της 12ης Ιουνίου 2011 την αναπαραγωγή των απόψεων του κ. Αμούργη αναφορικά με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συγκεκριμένα, ο αρθρογράφος αποδίδει στον κ. Αμούργη μεταξύ άλλων τη φράση «η Νοσηλευτική του Πανεπιστημίου Αθηνών, ειδικότητα που καλύπτεται εξίσου από τα ΤΕΙ της χώρας, δεν έχει λόγο ύπαρξης σε μια πανίσχυρη Ιατρική Σχολή, όπως αυτή της Αθήνας». Παρόμοιες αποφώλιες  απόψεις έχουν στο παρελθόν διατυπωθεί από τον κ. Γρυσπολάκη και έχουν απορριφθεί από την 61η Σύνοδο των Πρυτάνεων. Ας σημειωθεί εδώ ότι οι κ.κ. Αμούργης και Γρυσπολάκης δεν έχουν και ούτε ποτέ είχαν καμία σχέση με τη Νοσηλευτική ή τις Επιστήμες Υγείας γενικότερα και είναι απορίας άξιον με ποια δικαιοδοσία ή ποιά επιστημονικά προσόντα εκφέρουν άποψη για μία από αυτές. Επειδή η εποχή μας προσφέρεται για την απόδειξη ακόμη και του αυτονόητου και για την αποκατάσταση της αλήθειας σε μια τόσο ταραγμένη για τη χώρα και την Ανώτατη Εκπαίδευση περίοδο, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

Η Νοσηλευτική είναι μια ταχέως εξελισσόμενη Επιστήμη Υγείας που στοχεύει στη θεραπεία του συνόλου των ανθρωπίνων αντιδράσεων (οργανικές, ψυχο-νοητικές, κοινωνικές) στα φαινόμενα της νόσου και της υγείας και στη χώρα μας διδάσκεται σε Πανεπιστημιακό Επίπεδο από το 1980. Οι απόφοιτοι του τμήματος αποτελούν τα τελευταία 30 χρόνια φυτώριο στελεχών για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της υγείας, αλλά και για τη νοσηλευτική εκπαίδευση. Επίσης, τα 39 μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος έχουν σημαντική επιστημονική παρουσία στην Ελλάδας και διεθνώς. Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι ανεξάρτητο από την «πανίσχυρη» Ιατρική Σχολή, στην οποία αναφέρεται ο συντάκτης σας, ενώ έχει διαφορετική αποστολή από τα ΤΕΙ, όπως ρητά ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι, που εμείς ακόμα τουλάχιστον θεωρούμε ότι ισχύουν.

Αν λάβουμε υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις στο χώρο της νοσηλευτικής, θα διαπιστώσουμε ότι η τάση είναι η ένταξη της εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι όλοι οι νέοι νοσηλευτές στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2013 θα πρέπει να έχουν Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, προκειμένου να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τους ασθενείς (http://news.bbc.co.uk). Στη Διακήρυξη του Μονάχου (WHO 2000) το Συμβούλιο Υπουργών Υγείας των Ευρωπαϊκών χωρών (συμπεριλαμβανομένου του Έλληνα Υπουργού Υγείας) αναγνωρίζει και δίνει έμφαση στον ουσιαστικό και ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζουν οι Νοσηλευτές στην προαγωγή της Υγείας των πολιτών, στην πρόληψη της νόσου και στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών Υγείας. Ακόμη δεσμεύεται να προωθήσει την αναβάθμιση της εκπαίδευσης Νοσηλευτών και Μαιευτών με Πανεπιστημιακά Προγράμματα Εκπαίδευσης. Επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λόγω της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των αναγκών υγείας των πολιτών και της αυξανόμενης ζήτησης για εξειδικευμένες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας υπογραμμίζει ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση για τους Νοσηλευτές και Μαιευτές των χωρών τους.

Στη χώρα μας η 61η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων  εισηγήθηκε  θετικά (απόφαση 22) για ενιαία πανεπιστημιακή νοσηλευτική εκπαίδευση και για δημιουργία Πανεπιστημιακών Τμημάτων Νοσηλευτικής σε όλες τις πόλεις που λειτουργούν Τμήματα Ιατρικών Σχολών. Ήδη υπάρχουν σχετικές αποφάσεις από ορισμένα πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Δημοκρίτειο, Ιωαννίνων).

Επιπλέον, πλήθος μελετών δημοσιευμένων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά έχουν δείξει ότι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρεται από αποφοίτους πανεπιστημιακών τμημάτων και σχολών, συμβάλλει στη σημαντική ελάττωση του ποσοστού της νοσηρότητας, των επιπλοκών και της θνητότητας των νοσηλευομένων, καθώς και της διάρκειας και του κόστους νοσηλείας.

Επομένως, αν συντελεστεί η φημολογούμενη κατάργηση, η χώρα μας θα αποτελέσει παγκόσμια πρωτοτυπία με την υποβάθμιση αντί της αναβάθμισης της νοσηλευτικής εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση της φροντίδας των πολιτών. Σε μια χώρα με μόλις 3,2 μέλη νοσηλευτικού προσωπικού ανά 1000 κατοίκους, (συμπεριλαμβανομένων των βοηθών νοσηλευτών) σε σύγκριση με το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ που είναι 9,8, η υποβάθμιση της εκπαίδευσης θα μειώσει περαιτέρω την ποιότητα της φροντίδας των πολιτών αλλά και την προσέλκυση των νέων στη Νοσηλευτική. Ας προβληματιστούμε σχετικά με το ποιοι επιθυμούμε να μας νοσηλεύουν.

Η χώρα έχει ανάγκη την Πανεπιστημιακή Νοσηλευτική εκπαίδευση κι αυτό είναι   αδιαπραγμάτευτο. Ο κ. Αμούργης είναι Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Πριν ακόμα οι εξωτερικοί αξιολογητές καταθέσουν την έκθεση τους και ενώ ο ίδιος δεν έχει ουδεμία αρμοδιότητα να αξιολογήσει οποιαδήποτε σχολή, προβαίνει σε αυτές τις ακατανόητες δηλώσεις, καταργώντας ουσιαστικά την επιτροπή αξιολόγησης από εξωτερικούς αξιολογητές, οι οποίοι ήρθαν στη χώρα μας γι’ αυτό το σκοπό από την Αυστραλία, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Θα θέλαμε τέλος να παρατηρήσουμε ότι έγκριτα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως το δικό σας, δεν θα έπρεπε να αναπαράγουν προπαγανδιστικές απόψεις με πονηρούς σκοπούς,  που μόνο προβλήματα δημιουργούν στη χειμαζόμενη στις μέρες μας και πολύπαθη Ανώτατη Εκπαίδευση, αλλά και την Υγεία.

 

Παναγιώτα. Σουρτζή

Ευάγγελος. Κωνσταντίνου

Γεν. Γραμματέας Συλλόγου Μελών ΔΕΠ Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

Πρόεδρος Συλλόγου Μελών ΔΕΠ Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ