Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Προβολή Ανακοινώσεων, Εκδηλώσεων
16.02.2017

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΚΛΙΝ ΑΣΚ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 303

ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017

Σας επισυνάπτουμε το ατομικό παρουσιολόγιο της ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ του μαθήματος ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.
Εκαστος φοιτητής να το τυπώσει και να το προσκομίσει στην Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαίδευσής του

Μαρία Σουμίλα
Γραμματέας του Παθολογικού Νοσηλευτικού Τομέα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ