Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Προβολή Ανακοινώσεων, Εκδηλώσεων
10.01.2018

Δήλωση των ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΝ μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ 462

του 4ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ, 6ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ, 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ, 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ αντίστοιχα

Οι φοιτητές του 4ου εξαμήνου, του 6ου εξαμήνου, του 8ου εξαμήνου, του 8ου εξαμήνου να προσέλθουν στην Γραμματεία του Παθολογικού-Νοσηλευτικού Τομέα, ισόγειο, γραφείο 1-01, κυρία Σουμίλα, να δηλώσουν, εάν το επιθυμούν, αντίστοιχα τα κατά επιλογήν μαθήματα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ με όριο φοιτητών 15-45
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ με όριο φοιτητών 10-50
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ με όριο φοιτητών 10-30
ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ με όριο φοιτητών 50

Η Δήλωση να γίνει μέχρι και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-1-2018

Μαρία Σουμίλα
Γραμματέας του Παθολογικού Νοσηλευτικού Τομέα