Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Προβολή Ανακοινώσεων, Εκδηλώσεων
19.11.2021

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΈΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΈΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 

Από Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 έως Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00, καλούνται  οι εισαγόμενοι φοιτητές με την κατηγορία των αθλητών, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, να κάνουν την  εγγραφή τους  στο Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ. 

Παρακαλείσθε όπως :

i) Υποβάλετε τα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό σας στη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ (Δήλου 1Α, Γουδή), μέσα στην παραπάνω προθεσμία.

ii) Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία, δίνεται η δυνατότητα «ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης εγγραφής και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής» (Δήλου 1Α, Γουδή, τ.κ. 11527).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  1. Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599 (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος)
  2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  3. Αίτηση προσωπικών στοιχείων (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος)
  4. Διαγραφή από άλλο Τμήμα (εφόσον υπάρχει)

Για  να εκτυπώσετε την υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου να  την συμπληρώσετε,  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Για  να εκτυπώσετε και την αίτηση προσωπικών στοιχείων, προκειμένου να  την συμπληρώσετε,   ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι η είσοδος στη Γραμματεία του Τμήματος  πραγματοποιείται κατόπιν επίδειξης:

α) πιστοποιητικού εμβολιασμού, [μετά τη συμπλήρωση δεκτεσσάρων (14) ημερών από τη δεύτερη ή τη μοναδική δόση], είτε β) πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά  από αυτόν , είτε γ) βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 είτε με τη μέθοδο PCR έως  εβδομήντα δύο (72) ώρες ή αρνητικής εξέτασης με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) έως σαράντα οκτώ (48)  ώρες πριν την είσοδό σας στη Γραμματεία.

Η χρήση προστατευτικής μάσκας (κατά προτίμηση χειρουργικής) είναι υποχρεωτική.

 Από τη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

19-11-2021