Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Προβολή Ανακοινώσεων, Εκδηλώσεων
13.09.2010

Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων και επιλογή συγγραμμάτων

 • Οι δηλώσεις μαθημάτων και η επιλογή συγγραμμάτων θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας my-studies από 4 έως 10 Οκτωβρίου 2010.
  Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο των ηλεκτρονικών δηλώσεων θα βρείτε στην ιστοσελίδα my-studies.uoa.gr
  Όσοι φοιτητές δεν έχουν κάνει εγγραφή στο my-studies και επομένως δεν έχουν κωδικό, πρέπει να γραφτούν άμεσα προκειμένου να κάνουν τη δήλωση μαθημάτων.
 • Σε κάθε εξάμηνο ο φοιτητής πρέπει να δηλώσει όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου, μέχρι δύο (2) κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά και μέχρι πέντε (5) οφειλόμενα μαθήματα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να δηλώσετε παραπάνω μαθήματα. 
  Προσοχή! Οι δηλώσεις στα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα με περιορισμένο αριθμό φοιτητών γίνονται πρώτα στην κεντρική γραμματεία του Τμήματος από 27 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2010 και κατόπιν ηλεκτρονικά μαζί με τα υπόλοιπα μαθήματα.

Τα μαθήματα αυτά είναι:
1ο εξάμηνο: Εισαγωγή στην Ψυχολογία (100 φοιτητές)
5ο εξάμηνο: Δεξιότητες Επικοινωνίας (50 φοιτητές), Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ(70 φοιτητές)
7ο εξάμηνο: Νευρολογική Νευροχειρουργική Νοσηλευτική  (50 φοιτητές)

 • Η επιλογή συγγραμμάτων θα γίνεται σε 2 φάσεις.
  Α. Μαζί με τις δηλώσεις μαθημάτων στο my-studies στην αντίστοιχη επιλογή.
  Β. Στην υπηρεσία «Εύδοξος», eudoxus.gr (υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες)  ακριβώς τα ίδια συγγράμματα που δηλώθηκαν στο my-studies προκειμένου να μπορέσετε να τα παραλάβετε από τους εκδότες.
  Προσοχή!:Για τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα ο αριθμός των χορηγουμένων συγγραμμάτων είναι απόλυτα συγκεκριμένος και ισούται με τον αριθμό των απαιτούμενων από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου.
  Μετά την συμπλήρωση αυτού του αριθμού δεν επιτρέπεται από το σύστημα η επιπλέον χορήγηση συγγραμμάτων, ακόμα κι αν γίνει δήλωση για επιπλέον κατ' επιλογήν μαθήματα.

Προσοχή! Σε περίπτωση που ξανακάνετε σύνδεση στον λογαριασμό σας για οποιαδήποτε αλλαγή, θα πρέπει η διαδικασία της δήλωσης να επαναληφθεί από την αρχή διότι το σύστημα κρατάει μόνο τις αλλαγές της τελευταίας εισόδου.

Γραμματεία Τμήματος Νοσηλευτικής