Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Προβολή Ανακοινώσεων, Εκδηλώσεων
23.11.2021

Παράταση ολοκλήρωσης σπουδών για τα ΠΜΣ

για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές εισαγωγής 2018-2019 και εισαγωγής 2019-2020

Αθήνα 23-11-2021

Παράταση ολοκλήρωσης σπουδών για τα ΠΜΣ του Τμήματος

για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές εισαγωγής 2018-2019 και 2019-2020.

Ανακοινώνεται ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 22-11-2021 για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές εισαγωγής 2018-2019 των κάτωθι ΠΜΣ του Τμήματος:

  1. Διαχείριση Κρίσεων & Μαζικών Καταστροφών και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας
  2. Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη
  3. Προηγμένη Κλινική Νοσηλευτική
  4. Προηγμένη Νοσηλευτική Φροντίδα και Ψυχική Υγεία παιδιών και ενηλίκων

δόθηκε παράταση ολοκλήρωσης σπουδών με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 1 Απριλίου 2022.

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές εισαγωγής 2019-2020 των κάτωθι ΠΜΣ του Τμήματος:

  1. Διαχείριση Κρίσεων & Μαζικών Καταστροφών και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας
  2. Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη
  3. Προηγμένη Κλινική Νοσηλευτική
  4. Προηγμένη Νοσηλευτική Φροντίδα και Ψυχική Υγεία παιδιών και ενηλίκων

δόθηκε παράταση ολοκλήρωσης σπουδών με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022.

 Οι εν λόγω μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να είναι σε επικοινωνία και συνεργασία με τους Επιβλέποντες Καθηγητές τους, σχετικά με την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας τους.