Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις » Προβολή Ανακοινώσεων, Εκδηλώσεων
27.09.2021

Πρόσκληση για κρίση Διδακτορικής Διατριβής κας Στασινοπούλου Ευγενίας

28 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00

 

 

Αθήνα 08-09-2021

Πρόσκληση για κρίση Διδακτορικής Διατριβής κας Στασινοπούλου Ευγενίας

που θα πραγματοποιηθεί στις 28-09-2021 και ώρα 14:00 Μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πρόσκληση

 

Σύνδεσμος παρουσίασης 
https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mf9be96444b7dd588636420eb48bd878a 
Tuesday, Sep 28, 2021 2:00 pm | 45 minutes | (UTC+03:00) Athens, 
Bucharest Meeting number: 2734 191 9898 
Password: vAPCPAvP358
 Join by video system Dial 27341919898[at]uoa.webex[dot]com 
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number. 
Join by phone +30-21-1990-2394 Greece Toll +30-21-1198-1029 Greece
 Toll 2 Access code: 273 419 19898