Αρχική » Διάφορα

Διάφορες πληροφορίες και σύνδεσμοι.

_____________________________________________________________________________________

Μέλη ΔΕΠ ως Σύμβουλοι Σπουδών για το ακαδ. έτος 2018 - 2019

  • Τομέας Χειρουργικός-Νοσηλευτικός : Επίκ. Καθηγητής κ. Θεόδωρος Κατσούλας
  • Τομέας Δημόσιας Υγείας: Καθηγήτρια κ. Παναγιώτα Σουρτζή
  • Τομέας Βασικών Επιστημών: Επικ. Καθηγητής κ. Θεόδωρος Μαριόλης Σαψάκος
  • Τομέας Παθολογικός-Νοσηλευτικός: Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου
  • Τομέας Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς: Επικ. Καθηγήτρια κ. Αντωνία Πασχάλη

Σύμβουλοι Σπουδών Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες ακαδ. έτος 2018 – 2019

  • Καθηγήτρια κ. Παναγιώτα Σουρτζή
  • Καθηγήτρια κ. Αθηνά Καλοκαιρινού