Αρχική » Διεξαγωγή Μαθημάτων Εξ’ Αποστάσεως

Οδηγίες για Διδάσκοντες και Φοιτητές

Προσοχή!!! Όλοι οι φοιτητές/τριες με την έναρξη κάθε εξαμήνου να κάνουν άμεσα εγγραφή στο η-Τάξη σε όλα τα μαθήματα του εξαμήνου (υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή που έχουν επιλέξει) για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, να λαμβάνουν το εκπαιδευτικό υλικό και τις ειδοποιήσεις των καθηγητών για την διαδραστική διδασκαλία.

Για το πώς θα αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρα της η-Τάξης επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Όλες οι προτεινόμενες λύσεις από την Ομάδα Τηλεκπαίδευσης του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Σε αυτόν τον ιστοχώρο βρίσκονται αναρτημένα τα εναλλακτικά σενάρια τηλεμετάδοσης μαθημάτων και διδασκαλίας από απόσταση καθώς και οδηγίες χρήσης των σχετικών εργαλείων και υπηρεσιών του ΕΚΠΑ και τρίτων παρόχων. 

 

Οδηγίες για τα μέλη του τμήματός μας