Αρχική » Διεξαγωγή Μαθημάτων Εξ’ Αποστάσεως

Οδηγίες για Διδάσκοντες και Φοιτητές

Όλες οι προτεινόμενες λύσεις από την Ομάδα Τηλεκπαίδευσης του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Σε αυτόν τον ιστοχώρο αναρτώνται, σταδιακά, τα εναλλακτικά σενάρια τηλεμετάδοσης μαθημάτων και διδασκαλίας από απόσταση καθώς και οδηγίες χρήσης των σχετικών εργαλείων και υπηρεσιών του ΕΚΠΑ και τρίτων παρόχων. Επίσης, θα συγκεντρώνονται οι σχετικές  ανακοινώσεις, ώστε να αποτελεί ένα κεντρικό σημείο πληροφόρησης  σχετικα με την Διδασκαλία από Απόσταση στο ΕΚΠΑ.

Σχεδιάζεται να εμπλουτιστεί με forum ώστε να ανταλλάσσονται εμπειρίες ανάμεσα στις διδάσκουσες και διδάσκοντες. Όπου και όταν είναι δυνατό, στελέχη του Κ.ΛΕΙ.ΔΙ. και άλλοι ειδικοί θα συνεισφέρουν με απαντήσεις. Προς το παρόν όμως δεν αποτελεί κάποιο είδος γραφείου Αρωγής Χρηστών.

Τέλος, καταγράφονται οι απαιτούμενες ενέργειες από τα Τμήματα, τις διδάσκουσες και τους διδάσκοντες, και το Κ.ΛΕΙ.ΔΙ. καθώς και η πρόοδος των σχετικών εργασιών, ώστε όλοι να είναι ενήμεροι για την τρέχουσα κατάσταση.

Προσωρινές σύντομες οδηγίες για τα μέλη του τμήματός μας