Αρχική » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα

Ερευνητικά Προγράμματα

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διαθέτει πλούσια ερευνητική δραστηριότητα. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος δραστηριοποιείται σε πλήθος ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων. Παράλληλα το Τμήμα δεν παύει να επιδιώκει συνεργασίες με άλλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού καθώς και με φορείς υγείας.

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να περιηγηθείτε στα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος καθώς και σε αυτά που έχουν ολοκληρωθεί. Τα ερευνητικά προγράμματα είναι ταξινομημένα στους πέντε τομείς του Τμήματος: