Αρχική » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Τομέας Βασικών Επιστημών

Ερευνητικά Προγράμματα
του
Τομέα Βασικών Επιστημών


 • Τομέας/Εργαστήριο: Βασικών Επιστημών
  Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος:
  EDC-MixRisk 
  Research Programme’s Title:
  EDC-MixRisk 
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
  Ευθυμία Κιτράκη, Καθηγήτρια-Τμήμα Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ
  Χρονική Διάρκεια Προγράμματος: 4 έτη
  Πηγή Χρηματοδότησης:
  European Commission DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH & INNOVATION – ΗΟΡΙΖΟΝ 2020
  Ιστότοπος Προγράμματος:
  https://edcmixrisk.ki.se/
  Σύντομη Περιγραφή:
  Διερεύνηση των επιπτώσεων μιγμάτων ουσιών που πιθανά δρουν ως ορμονικοί διαταράκτες στο νευρικό και αναπαραγωγική σύστημα μυών καθώς και στη γενικότερη σωματική τους ανάπτυξη και αύξηση.


 • Τομέας/Εργαστήριο: Βασικών Επιστημών
  Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος:
  InfrafrontierGR/ Φαινότυπος Phenotypos
  Research Programme’s Title:
  InfrafrontierGR/ Phenotypos
  Επιστημονικός Υπεύθυνος:
  Μιχαήλ Κουτσιλιέρης, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ
  Χρονική Διάρκεια Προγράμματος: 4 έτη
  Πηγή Χρηματοδότησης:
  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
  Ιστότοπος Προγράμματος:
  https://www.fleming.gr/infrafrontier
  Σύντομη Περιγραφή:
  Υποστήριξη υπηρεσιών φαινοτύπησης, ενσωμάτωση κλινικών παραμέτρων και δράσεων μεταφρασιμότητας με τη χρήση ζωικών προτύπων.


Επιστροφή