Αρχική » Φοιτητές με Αναπηρία

Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία

Η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επιδιώκει την ισότιμη πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, μέσω της παροχής προσαρμογών στο περιβάλλον, Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Υπηρεσιών Πρόσβασης.

Η Μονάδα Προσβασιμότητας προσφέρει:

 • Υπηρεσία καταγραφής των συγκεκριμένων αναγκών κάθε ΦμεΑ.
 • Τμήμα Προσβασιμότητας στο Δομημένο Χώρο του Πανεπιστημίου.
 • Υπηρεσία Μεταφοράς των ΦμεΑ από την κατοικία τους στις Σχολές και αντιστρόφως
 • Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής.
 • Δωρεάν Λογισμικό για ΦμεΑ.
 • Προσβάσιμα Συγγράμματα.
 • Προσβάσιμους Σταθμούς Εργασίες στις Βιβλιοθήκες.
 • Υπηρεσία Διαμεταγωγής για την άμεση ζωντανή τηλεπικοινωνία των ΦμεΑ, μέσω διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, με τους συμφοιτητές, καθηγητές και υπαλλήλους του Πανεπιστημίου.
 • Υπηρεσία εθελοντών συμφοιτητών υποστήριξης ΦμεΑ.
 • Οδηγίες σχετικά με τους ενδεδειγμένους τρόπους εξέτασης των ΦμεΑ. 
 • Υπηρεσία Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης για ΦμεΑ.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΦμεΑ σε κάθε Τμήμα/Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν οριστεί:

 • Σύμβουλος Καθηγητής ΦμεΑ και αναπληρωτής του και
 • Αρμόδιος υπάλληλος της Γραμματείας και αναπληρωτής του για την εξυπηρέτηση ΦμεΑ με τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επιπλέον να επικοινωνούν τηλεφωνικά, με fax, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω της Υπηρεσίας Διαμεταγωγής. Τα στοιχεία επικοινωνίας με τους αρμοδίους κάθε Τμήματος/Σχολής υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΜοΠροΦμεΑ. 

Επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες:

Τηλέφωνα: 210 7275130, 210 7275687, 210 7275183
Fax: 210 7275193
Ηλ. ταχυδρομείο: access[at]uoa[dot]gr
Ιστοθέση: http://access.uoa.gr
MSN ID: m.emmanouil@di.uoa.gr
οoVoo ID: m.emmanouil
Αποστολή SMS: 6958450861

Για το Τμήμα Νοσηλευτικής

Σύμβουλοι Σπουδών για φοιτητές με αναπηρία:

 • Παναγιώτα Σουρτζή, Καθηγήτρια
  Τηλέφωνο: 2107461474
  E-mail: psourtzi@nurs.uoa.gr
 • Αθηνά Καλοκαιρινού, Καθηγήτρια
  Τηλέφωνο: 2107461449
  E-mail: athkal@nurs.uoa.gr

Προσβασιμότητα φοιτητών με αναπηρία στις εγκαταστάσεις:

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Νοσηλευτικής είναι προσβάσιμες σε φοιτητές με αναπηρία. Ράμπες και ανελκυστήρες επιτρέπουν την πρόσβαση των φοιτητών με αναπηρία σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια και τους άλλους χώρους του Τμήματος. Επίσης, έχει προβλεφθεί και είναι διαθέσιμη τουαλέτα για τα άτομα με κινητική αναπηρία (2ος όροφος). Οι φοιτητές με αναπηρία έχουν την ίδια δυνατότητα πρόσβασης με τους άλλους φοιτητές στην αίθουσα πολυμέσων και στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών.