Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Δ.Ε.Π. » Κούκια Ευμορφία

Κούκια Ευμορφία

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑ: Ευμορφία
ΕΠΩΝΥΜΟ: Κούκια
ΒΑΘΜΙΔΑ: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΤΟΜΕΑΣ: Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ/ΚΛΙΝΙΚΗ/ΚΕΝΤΡΟ: Ψυχοπαθολογίας και Επιστημών Συμπεριφοράς
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7481174, 210 7718320
E-MAIL: ekoukia@nurs.uoa.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ/ΚΤΗΡΙΟ: Πανεπιστημιακό Κέντρο Ψυχικής Υγείας
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δαβάκη-Πίνδου 42, 157 73 Ζωγράφου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

 •  Ψυχιατρική Νοσηλευτική
 • Διασυνδετική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

 • Ειδικά Θέματα Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής
 • Ψυχοπαθολογία και Νοσηλευτική Φροντίδα παιδιών και εφήβων

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 • ΠΤΥΧΙΟ/ΠΤΥΧΙΑ: Πτυχίο Νοσηλευτικής. Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιo Αθηνών. 1995
  Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών ΠΑ.ΤΕΣ Αθηνών. Τμήμα Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 2000
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ: Μεταπτυχιακό στην Ψυχική Υγεία. Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιo Αθηνών. 1998
 • ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ: Διδακτορικό Δίπλωμα Σπουδών στον Τομέα Ψυχικής Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής. Πανεπιστήμιo Αθηνών. Στο Εργαστήριο Ψυχοπαθολογίας και Επιστημών Συμπεριφοράς με Επιβλέποντα τον Καθ. κ. Μιχάλη Μαδιανό. 2003
 • Εκπαίδευση στη Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής
 • Πρόγραμμα Εποπτείας Κλινικών Περιπτώσεων της Μονάδας Οικογενειακής Θεραπείας Ψ.Ν.Α.
 • Ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση και υποστήριξη σε οικογένειες ασθενώνΠανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Ψ.Υ.) Αθήνα

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: 2017 – έως σήμερα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: 2011 – 2017, Επίκουρος Καθηγήτρια  Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • ΛΕΚΤΟΡΑΣ : 2006 – 2011, Λέκτορας Καθηγήτρια  Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS) 2014 - 2016
 • Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση : 2004 - 2006

ΕΡΕΥΝΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Ψυχιατρική Νοσηλευτική
 • Ψυχιατρική Κοινοτική Νοσηλευτική
 • Εξάρτηση από το διαδίκτυο
 • Ειδικά θέματα: π.χ Βία μεταξύ επαγγελματιών Υγείας, Κανόνες ασφαλείας Ψυχιατρικών Νοσοκομείων

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Koukia E.Giannouli E., Gonis N., Douzenis A. (2010). Security Rules and banned items on psychiatric acute admission wards in Athens-Greece: The role of the mental health nurse: a questionnaire survey.  International Journal of Mental Health Nursing 19, 428-436 (Impact factor: 1.950, citations:2)
 • Mangoulia P., Koukia E., Alevizopoulos G., Fildissis G., Katostaras T. (2010). Compassion Fatigue, Burnout and Compassion Satisfaction among nurses in Greece. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, International Edition, 24, 271-276.
 • Madianos M.G., Sarhan A.L., Koukia E. (2011) Posttraumatic stress disorders comorbid with major depression in West Bank Palestine: A general population cross sectional study. European Journal of Psychiatry 25(1), 19-31. (Impact factor:0.462 , citations:9)
 • Koukia E., Mangoulia P., Stathopoulos Th., Madianos M. (2013). Greek Mental Health Nurses’ Practices and Attitudes in the management of acute cases. Issues in Mental Health Nursing, 34, 192-197. (citations:3)
 • Koukia E., Mangoulia P., Gonis N., Katostaras Th. (2013). Violence against health care staff by patient’s visitor in general hospital in Greece: possible causes and economic crisis. Open Journal of Nursing 3, 21-27. (impact factor: 0.56, citations: 1)
 • Patelarou A.Ε, Patelarou E., Brokalaki H., Dafermos V., Thiel L., Melas C.D.,  Koukia E. (2013). Current Evidence on the Attitudes, Knowledge and Perceptions of Nurses Regarding Evidence-Based Practice Implementation in European Community Settings: a systematic Review. Journal of Community Health Nursing, 30(4), 230-244. (Impact factor: 0.475, citations: 5)
 • Kourakos M., Koukia E. (2014). A study of Patients’ Smoking Habits in a Psychiatric Hospital. International Journal of Caring Studies 7(2), 592-601.
 • Koukia E., Mangoulia P., Papageorgiou D., Katostaras Th.(2014) Violence against health care staff by peers and managers in general hospital in Greece. Australian Journal of Advanced Nursing, 31(4). (impact factor: 0.22, citations: 1)
 • Koukia E., Mangoulia P., Alexiou E. (2014) Internet addiction and psychopathological symptoms in Greek University Students: an online survey. Journal of Addictive Behavior, Therapy & Rehabilitation 3,3. (impact factor: 0.54)
 • Kourakos M., Kalokairinou A., Zyga S., Koukia E. (2016) Views and Attitudes of Patients in Mental Health Facilities Regarding Smoking. Global Journal of Health Science, 8(8), 228-242
 • Koukia E., Stathopoulos Th, Κourakos M, Gonis N. (2016) Psychiatric nurses’ knowledge and practices towards patients’ tobacco-related habits in Mental Health Hospitals in Greece Tobacco Prevention and Cessation, 2 (March): 3, DOI: www.dx.doi.org/10.18332/tpc/61616
 • Prokofieva M. Koukia E., Dikeos D. (2016) Mental Health Nursing in Greece: Nursing Diagnosis and Interventions in Major Depression. Issues in Mental Health Nursing, 00:1-7,  DOI: 10.3109/01612840.2016.1169466
 • Prodromou M., Koukia E. (2016) Differences in psychopathology among patients with dual diagnosis receiving treatment in mental health services and substance use treatment programs. Dual Diagnosis: Open Access. Insight Medical Publishing Journals 1(1): 3

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ελληνικών

 • Κούκια Ε.: «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» Αθήνα (2018) BROKEN HILL PUBLISHERS LTD,
 • Μαδιανός Μ.Γ., Κούκια Ε., Ηγουμένου Α. (2003). Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Ζωγράφου: Τα πρώτα τρία χρόνια 2000-2003. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νοσηλευτικής,
 • Kούκια Ε., Σταθόπουλος Θ. Κάπνισμα και Νοσηλευτές (2015-2016) (Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών ΙΕΒΕΑ – Ακαδημία Αθηνών) (υπό έκδοση)

Αγγλικών

 • Κοukia E. (2010) Συγγραφή κεφαλαίου με τίτλο “Mental Health Services in Greece” στο βιβλίο Mental Health Services in Europe: provision and practice των  Neil Brimblecombe και Peter Nolan, εκδόσεις Radcliffe Publishing Ltd.

ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Koukia Evmorfia
 • Koukia E.
 • Koukia Evi

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ/ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • Μέλος του Ελληνικού κλάδου της Παγκόσμιας Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
 • Μέλος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
 • Μέλος στον Τομέα Ψυχικής Υγείας του Εθνικού Συνδέσμου Διπλωματούχων Νοσηλευτριών Ελλάδος
 • Μέλος του Εθνικού Συνδέσμου Διπλωματούχων Νοσηλευτριών/τών Ελλάδος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Μέλος  Γενικής  Συνέλευσης  Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ  από 2006-σήμερα
 • Μέλος Τομέα Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς του  Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ  από 2006-σήμερα
 • Τακτικό Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής των Νοσηλευτικών ειδικοτήτων στην ειδικότητα «Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας» από το 2005 έως σήμερα.
 • Μέλος του Ελληνικού κλάδου της Παγκόσμιας Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
 • Μέλος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
 • Μέλος του Τομέα Ψυχικής Υγείας της ΕΝΕ
 • Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης της Νοσηλευτικής (ΕΣΑΝ) στο Υπουργείο Υγείας
 • Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του  Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης της Νοσηλευτικής (ΕΣΑΝ) στο Υπουργείο Υγείας
 • Μέλος στον Τομέα Ψυχικής Υγείας του Εθνικού Συνδέσμου Διπλωματούχων Νοσηλευτριών Ελλάδος                        
 • Μέλος του Εθνικού Συνδέσμου Διπλωματούχων Νοσηλευτριών/τών Ελλάδος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Μέλος του Συλλόγου Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (ΣΟΨΥ)

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 • Μεταπτυχιακή Υποτροφία Ελληνικού Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διάρκειας τριών (3) ετών από το έτος 2000 μέχρι το έτος 2003.

Αναπληρωτές Καθηγητές

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ