Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Δ.Ε.Π. » Λεμονίδου Χρυσούλα

Λεμονίδου Χρυσούλα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑ: Χρυσούλα
ΕΠΩΝΥΜΟ: Λεμονίδου
ΒΑΘΜΙΔΑ: Καθηγήτρια
ΤΟΜΕΑΣ: Παθολογικός-Νοσηλευτικός
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ/ΚΛΙΝΙΚΗ/ΚΕΝΤΡΟ: Εργαστήριο Κλινικο-νοσηλευτικών Εφαρμογών
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7461479
FAX: 210 7461488
E-MAIL: clemonid@nurs.uoa.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ/ΚΤΗΡΙΟ: Παπαδιαμαντοπούλου 123 / 2-07
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Παπαδιαμαντοπούλου 123, Αθήνα 11527

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

 • Εισαγωγή στη Νοσηλευτική (1ο Εξάμηνο)
 • Βασική Νοσηλευτική Ι, (2ο Εξάμηνο)
 • Βασική Νοσηλευτική ΙΙ, (3ο Εξάμηνο)
 • Δεοντολογία στο Χώρο της Υγείας, (4ο Εξάμηνο)
 • Κλινική Παθολογική & Κλινική Χειρουργική Νοσηλευτική (8ο Εξάμηνο)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

 • Ειδικά Θέματα στη Νοσηλευτική, Χειμερινό Εξάμηνο, όλες οι κατευθύνσεις της Ειδίκευσης «Κλινική Νοσηλευτική»
 • Μεθοδολογία Έρευνας, Εαρινό Εξάμηνο (όλα τα προγράμματα εκτός των Προγραμμάτων του Διατμηματικού «Πληροφορική της Υγείας» & «Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας» )

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 • Πτυχίο: Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι: Master’s of Science in Nursing, University of Pennsylvania, USA
 • Διδακτορικό Δίπλωμα: Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • Επίκουρος Καθηγήτρια: 1996
 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: 1999
 • Καθηγήτρια: 2005

ΕΡΕΥΝΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Κλινική Νοσηλευτική
 • Ηθική & Δεοντολογία στο Χώρο της Υγείας
 • Εκπαίδευση Ασθενούς
 • Διοικητικά Θέματα

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Suhonen R, Papastavrou E, Efstathiou G, Lemonidou C, Kalafati M, da Luz MD, Idvall E, Berg A, Acaroglu R, Sendir M, Kanan N, Sousa VD, Katajisto J, Välimäki M, Leino-Kilpi H. (2011) Nurses' perceptions of individualized care: an international comparison. J Adv Nurs. [Epub ahead of print]
 • Karanikola MN, Papathanassoglou ED, Nicolaou C, Koutroubas A, Lemonidou C. (2011) Greek intensive and emergency care nurses' perception of their public image: a phenomenological approach. Dimens Crit Care Nurs; 30(2):108-16.
 • Kiekkas P, Karga M, Lemonidou C, Aretha D, Karanikolas M. (2011) Medication errors in critically ill adults: a review of direct observation evidence. Am J Crit Care. 20(1):36-44.
 • Suhonen R, Land L, Välimäki M, Berg A, Idvall E, Kalafati M, Katajisto J, Lemonidou C, Schmidt LA, Leino-Kilpi H. (2010) Impact of patient characteristics on orthopaedic and trauma patients’ perceptions of individualised nursing care. International Journal of Evidence-Based Healthcare, 8Q 259-267
 • Deltsidou A, Lemonidou C, Zarikas V, Matziou V, Bartsocas CS. (2010) Oligomenorrhoea in adolescents with type 1 diabetes mellitus: relationship to glycaemic control. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.
 •  Suhonen R, Berg A, Idvall E, Kalafati M, Katajisto J, Land L, Lemonidou C, Schmidt LA, Välimäki M, Leino-Kilpi H. (2010) Adapting the Individualized Care Scale for cross-cultural comparison. Scand J Caring Sci;24(2):392-403.
 • Suhonen R, Berg A, Idvall E, Kalafati M, Katajisto J, Land L, Lemonidou C, Schmidt LA, Välimäki M, Leino-Kilpi H. (2009) European orthopaedic and trauma patients' perceptions of nursing care: a comparative study. J Clin Nurs;18(20):2818-29.
 • 5. Lambrinou E, Sourtzi P, Kalokerinou A, Lemonidou C. (2009) Attitudes and knowledge of the Greek nursing students towards older people. Nurse Educ Today; 29(6):617-22.
 • Suhonen R, Berg A, Idvall E, Kalafati M, Katajisto J, Land L, Lemonidou C, Välimäki M, Leino-Kilpi H (2008). Individualised care from the orthopaedic and trauma patients' perspective: An international comparative survey. Int J Nurs Stud; 45(11):1586-97.
 • 10. Heikkinen A., Lemonidou C., Petsios K., Sala R., Barazzetti G., Radaelli S., Leino-Kilpi H. (2006) Ethical codes in nursing practice: the viewpoint of Finnish, Greek and Italian nurses. J Adv Nurs, 55(3): 310-9.
 • 11. 8. Tadd W., Clarke A., Lloyd L., Leino-Kilpi H., Strandell  C., Lemonidou C., Petsios K., Sala R., Barazzetti G., Radaelli S., Zalewski Z., Bialecka A, van der Arend A., Heymans R. (2006). The value of nurses’ codes: European nurses’ views. Nurs Ethics, 13(4): 376-93.
 • 12. Patiraki.EI, Papathanassoglou ED., Taffas C., Akarepi V., Katsaragakis SG., Kampitsi A., Lemonidou C. (2006). A randomized controlled trial of an educational intervention on Hellenic nursing staff’s knowledge and attitudes on cancer pain management. Eur J Oncol, 10(5): 337-52.
 • 13. Lambrinou E., Sourtzi P., Kalokerinou A., Lemonidou C. (2005) Reliability and validity of the Greek version of Kogan’s Old People Scale. Journal of Clinical Nursing, 14, 1241-1247.
 • 14.  Lemonidou C, Merkouris A., Leino-Kilpi H., Valimaki M., Dassen T, Gasull M., Scott A., Tafas C., Arndt M. (2003) A comparison of surgical patients’ and nurses’ perceptions of patients’ autonomy, privacy and informed consent in nursing interventions.  Clinical Effectiveness in Nursing Care, 7, 73-83.
 • 15. Merkouris A., Papathanassoglou E., Lemonidou C. (2003) Staffing and organization of nursing care in cardiac intensive care units in Greece.  European Journal of Cardiovascular Nursing, 2, 123-129.
 • 16. Lemonidou C, Leino-Kilpi H., Valimaki M., Dassen T, Gasull M., Scott A., Merkouris A., Arndt M, Kaljonen A. (2003) Privacy in surgical nursing care.  Journal of Advanced Perioperative Care, 1(4), 113-122.
 • 17. Merkouris A, Papathanassoglou E & Lemonidou C. (2003) Evaluation of patient satisfaction with nursing care: quantitative or qualitative approach. International Journal of Nursing Studies, 41(4), 355-67.
 • 18. Lemonidou C, Papathanassoglou E., Giannakopoulou M., Patiraki E. & Papadatou D. (2004) Moral professional personhood: Ethical reflections during initial clinical encounters in nursing education. Nursing Ethics, 11(2), 122-136.
 • 19. Patiraki., Taffas C., MacDonald D., Papathanassoglou E., Katsaragakis S., Lemonidou C. (2004) Personal and professional pain experiences and pain management knowledge among Greek nurses.  International Nursing Studies, 41, 145-154.
 • 20. Lemonidou C, Priami M., Merkouris A, Klalafati M, Tafas C., Plati C. (2002) Nurse’s perceptions toward seclusion and use of restraints for psychiatric patients in Greece. European Journal of Psychiatry, 16(2), 81-90
 • 21.  Bansemir G., Zipter U., Dassen T., Schopp A., Leino-Kilpi H., Välimäki M., Gasulla M., Lemonidou Ch., Arndt M. & Scott PA. (2001) Autonomie und Privatsphare aus der Sicht von Patienten und Pflegenden in Krankenhausern. Pflegezeitschrift, 54(12), 890-893
 • 22. Välimäki M., Leino-Kilpi H., Antila M., Myllylä B., Gasull M., Scott P.A., Arndt M., Lemonidou Ch., Dassen T., & Kaurila T.  (2001) Potilaan aytonomia Kirurgisessa hoitotyossa (Autonomy of Finish surgical patients).  Hoitotiede (Finish Journal of Nursing Science) 13, 155-166.
 • 23. Lemonidou C, Merkouris A., Leino-Kilpi H., Valimaki M., Dassen T, Gasull M., Scott A., Papathanasoglou E., Arndt M. (2002) Greek nurses and elderly patients perceptions regarding autonomy, privacy and informed consent in nursing interventions.  Reviews in Clinical Gerontology, 12, 191-204 .

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Chryssoula Lemonidou

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ/ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών
 • Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος
 • Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
 • Εταιρεία Αγωγής Υγείας
 • Εταιρεία Ανακουφιστικής Φροντίδας
 • Penn Alumni, USA

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό»
 • Πρόεδρος Εταιρείας Νοσηλευτικών Σπουδών
 • Διευθύντρια Παθολογικού-Νοσηλευτικού Τομέα
 • Αναπληρώτρια Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Ιδρυτικό Μέλος και Γραμματέας της Εταιρείας για τη Φροντίδα Παιδιών και Οικογενειών στην Αρρώστια και το Θάνατο «ΜΕΡΙΜΝΑ»
 • Ιδρυτικό Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων

Καθηγητές

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ