Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Δ.Ε.Π. » Μαντάς Ιωάννης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΝΤΑΣ
ΒΑΘΜΙΔΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107461460
FAX: 2107461461
E-MAIL: jmantas@nurs.uoa.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ/ΚΤΗΡΙΟ: 1ος Όροφος Κτήριο Α (Παπαδιαμαντοπούλου 123)
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Παπαδιαμαντοπούλου 123, 11527 Αθήνα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

 • Εισαγωγή στην Πληροφορική και Επεξεργασία Δεδομένων (1ο Εξάμηνο)
 • Πληροφορική της Υγείας (2ο Εξάμηνο)
 • Βιοϊατρική Πληροφορική και Τεχνολογία (3ο εξάμηνο)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων (4ο εξάμηνο)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

 • Ειδικά θέματα Πληροφορικής της Υγείας (1ο Εξάμηνο)
 • Τηλεϊατρική (2ο Εξάμηνο)

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 • ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ: 1983 PhD Πληροφορικής, The University of Manchester
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ: 1980 MSc Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, The University of Manchester
 • ΠΤΥΧΙΟ: 1979 BSc (Honours) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, The University of Manchester

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • 1998-σήμερα, Καθηγητής,  Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 1993-1998, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 1988-1993, Επίκουρος Καθηγητής, , Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 1986-1988, Ειδικός Επιστήμονας, Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 1981-1983, Βοηθός Καθηγητή, The University of Manchester

ΕΡΕΥΝΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Πληροφορική της Υγείας
 • Νοσηλευτική Πληροφορική
 • Βίοϊατρική Πληροφορική
 • Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας
 • Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων
 • Εκπαιδευτικές εφαρμογές με τη χρήση υπολογιστών
 • Ταξινόμηση και κωδικοποίηση κλινικών πράξεων

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Moen A., Lovis C., Mihalas G., Mantas J., Peek N., Balicer R., Masikc I.M., Stoicu-Tivadar L. EFMI - European Federation for Medical Informatics Association. Information on IMIA Regional Groups. IMIA Yearbook of Medical Informatics 2018; 296-301.
 • Zogas S., Birbas K., Chondrocoukis G., Mantas J., Evaluation of a Laboratory e-Learning Course in Health Informatics. Stud Health Technol Inform. 2018;251:317-319.
 • Kolokathi A., Mantas J. Education in Biomedical and Health Informatics: A Mapping Approach. Stud Health Technol Inform. 2018;251:313-316.
 • Ognjanović I., Šendelj R., Knaup P., Mantas J., Adany R., Ammenwerth E.,Nikolić G., Jakšić Stojanović A., Đurić D. The Stratified Framework for Enhancement of Study Programs in Public Health in Montenegro. Stud Health Technol Inform. 2018;251:301-304.
 • Gallos P., Georgiadis C., Liaskos J. Mantas J. Augmented Reality Glasses and Head-Mounted Display Devices in Healthcare. Stud Health Technol Inform. 2018;251:301-304.
 • Lovis C., Mihalas G., Mantas J. Peek N., Balicer R., Masic I.M., Stoicu-Tivadar L. EFMI- European Federation for Medical Informatics Association. Yearb Med Inform. 2018 Apr 22. doi10.1055/s-0038-1641209.
 • Gallos P., Mantas J. The Diffusion of mHealth Applications. Stud Health Technol Inform. 2017;245:1221.
 • Mantas J., Wageih M.A. An Overview of the BIOMed Project. Stud Health Technol Inform. 2017;238:276-279.
 • Mantas J. Accreditation and Certification in Health Informatics: Principles and Procedures. Stud Health Technol Inform. 2017;238:272-275.
 • Gallos P., Minou J., Routsis F., Mantas J. Investigating the Perceived Innovation of the Big Data Technology in Healthcare. Stud Health Technol Inform. 2017;238:151-153.
 • Minou J., Routsis F., Gallos P., Mantas J. Invastigating the Perceived Innovation of the Big Data Technology in Healthcare. Stud Health Technol Inform. 2017;238:151-153.
 • Stylianides A., Mantas J., Roupa Z., Yamasaki E.N. Evaluation of an Integrated Health Information System (HIS) in a Public Hospital in Cyprus: A Pilot Study. Stud Health Technol Inform. 2017;238:44-47.
 • Kyriazis D., Autexier S., Bronedino I., Boniface M., Donat L. Engen V., Femandez R., Jimenez-Peris R., Jordan B., Jurak G., Kiourtis A., Kosmidis T., Lustrek M., Maglogiannis I., Mantas J., Martinez A, Mavrogiorgou A., Menychtas A., Montandon L., Nechifor C.S., Nifakos S., Papageorgiou A., Patino-Martinez M., Perez M., Plagianakos V., Stanimirovic D., Starc G., Tomson T., Torelli F., Traver-Salcedo V., Vassilacopoulos G., Wajid U. CrowdHealth:Holistic Health Records and Big Data Analytics for Health Policy Making and Personalized Health. Stud Health Technol Inform. 2017; 238:19-23.
 • Jaspers MW, Mantas J, Borycki E, Hasman A. IMIA Accreditation of Biomedical and Health Informatics Education: Current State and Future Directions. Yearb Med Inform. 2017 May 8;26(1).
 • Haux R, Kulikowski CA, Bakken S, de Lusignan S, Kimura M, Koch S, Mantas J, Maojo V, Marschollek M, Martin-Sanchez F, Moen A, Park HA, Sarkar IN, Leong TY, McCray AT. Research Strategies for Biomedical and Health Informatics. Some Thought-provoking and Critical Proposals to Encourage Scientific Debate on the Nature of Good Research in Medical Informatics. Methods Inf Med. 2017 Jan 25;56(Open):e1-e10. doi: 10.3414/ME16-01-0125.
 • Mantas J, Hasman A. IMIA Educational Recommendations and Nursing Informatics. Stud Health Technol Inform. 2017;232:20-30.
 • Lialiou P, Pavlopoulou I, Mantas J. Health Professionals' Use of Online Information Retrieval Systems and Online Evidence. Stud Health Technol Inform. 2016;228:801-3.
 • Mantas J. Biomedical and Health Informatics Education - the IMIA Years. Yearb Med Inform. 2016 Aug 2;Suppl 1:S92-S102.
 • Gallos P, Kolokathi A, Minou I, Mantas J. Do Travellers Accept m-Health Technologies? A Literature Review. Stud Health Technol Inform. 2016;226:256-9.
 • Zogas S, Kolokathi A, Birbas K, Chondrocoukis G, Mantas J. The e-Learning Effectiveness Versus Traditional Learning on a Health Informatics Laboratory Course. Stud Health Technol Inform. 2016;226:109-12.
 • Lialiou P, Mantas J. Online Information Seeking Behaviour by Nurses and Physicians: A Cross-Sectional Study. Stud Health Technol Inform. 2016;225:33-7.
 • Diomidous M, Chardalias K, Magita A, Koutonias P, Panagiotopoulou P, Mantas J. Social and Psychological Effects of the Internet Use. Acta Inform Med. 2016 Feb;24(1):66-8.
 • Lialiou P, Mantas J. Health Professionals' Use of Computer Databases to Utilize Research for Practice: A Pilot Study. Stud Health Technol Inform. 2015;213:291-3.
 • Gallos P, Mantas J. The "SMART Travel Health" Mobile Application Assessment. Stud Health Technol Inform. 2015;213:227-9.
 • Nakos G, Magita A, Mechili AE, Diomidous M, Mantas J. The Empowerment of Patients with Mental Conditions and Addictions through e-Health. Stud Health Technol Inform. 2015;213:210-2.
 • Kolokathi A, Mantas J. Developing an Institutional Repository of Digital Health Information Content. Stud Health Technol Inform. 2015;213:183-6.
 • Mpizopoulou K, Mpizopoulou Z, Magita A, Mechili AE, Diomidous M, Mantas J. Health Professionals Information for Diagnostics Related Groups (DRGs) with the Use of a Website. Stud Health Technol Inform. 2015;213:126-7.
 • Minou I, Mantas J. An e-Learning Approach to Hospital Information Systems. Stud Health Technol Inform. 2015;213:122-5.
 • Marcano-Cedeño A, Wageih MA, Gómez EJ, Mantas J. IMIA Dynamic Accreditation Procedure: Suggestions, Simplicity and Efficiency. Stud Health Technol Inform. 2015;213:115-8.
 • Wageih MA, Marcano-Cedeño A, Gómez EJ, Mantas J. Toward More Successful Biomedical Informatics Education Programs and Ecosystems in the Arab World. Stud Health Technol Inform. 2015;213:111-4.
 • Chorianopoulou A, Lialiou P, Mechili EA, Mantas J, Diomidous M. Investigation of the quality and effectiveness of telemedicine in children with diabetes. Stud Health Technol Inform. 2015;210:105-9.
 • Griffiths P, Dall'Ora C, Simon M, Ball J, Lindqvist R, Rafferty AM, Schoonhoven L, Tishelman C, Aiken LH; RN4CAST Consortium. Nurses' shift length and overtime working in 12 European countries: the association with perceived quality of care and patient safety. Med Care. 2014 Nov;52(11):975-81.
 • Karagianni M, Kaitelidou D, Kalokairinou A, Mantas J. A social network for breast cancer. Stud Health Technol Inform. 2014;202:322.
 • Karagianni M, Kaitelidou D, Kalokairinou A, Mantas J. Breast cancer in social media: a literature review. Stud Health Technol Inform. 2014;202:321.
 • Karampelas V, Mantas J, Kottaridi C. Proposal for the development of an information system for the evidence-based assessment of medical treatment outcomes and effectiveness. Stud Health Technol Inform. 2014;202:319.
 • Karampelas V, Mantas J, Pallikarakis N, Kottaridi C. Proposal for the Development of an Epidemic Prediction and Monitoring System Based on Information Collected via Online Social Networks. Stud Health Technol Inform. 2014;202:318.
 • Giorga E, Mantas J. Cost of health services using the Activity Based Costing (ABC) Model: A case study at NIMTS Hospital. Stud Health Technol Inform. 2014;202:317.
 • Ponirou P, Diomidous M, Kalokairinou A, Mantas J, Tsimahidou C, Tzavara C. Health Related Quality of Life in a Sample of Older People who are Members of Open Care Centers for the Elderly. Stud Health Technol Inform. 2014;202:269-72.
 • Gallos P, Kaitelidou D, Velonakis E, Mantas J. A "Smart" m-health Application for Travelers: The Public's Opinion. Stud Health Technol Inform. 2014;202:245-8.
 • Lialiou P, Mantas J. Online information retrieval systems and health professionals. Stud Health Technol Inform. 2014;202:146-8.
 • Provatari E, Karampelas V, Diomidous M, Mantas J. Nursing oncology hospital information system and nursing care. Stud Health Technol Inform. 2014;202:131-3.
 • Manifava E, Kolokathi A, Mantas J. Exploring the biomedical and health informatics educational programs in europe. Stud Health Technol Inform. 2014;202:67-70.
 • Ponirou P, Diomidous M, Mantas J, Kalokairinou A, Kalouri O, Kapadochos T, Tzavara C. Evaluating a Health Educational First aid Program with the Implementation of Synchronous Distance Learning. Stud Health Technol Inform. 2014;202:56-9.
 • Ückert F, Ammenwerth E, Dujat C, Grant A, Haux R, Hein A, Hochlehnert A, Knaup-Gregori P, Kulikowski C, Mantas J, Maojo V, Marschollek M, Moura L, Plischke M, Röhrig R, Stausberg J, Takabayashi K, Winter A, Wolf KH, Hasman A. Past and next 10 years of medical informatics. J Med Syst. 2014 Jul;38(7):74.
 • Knaup P, Ammenwerth E, Dujat C, Grant A, Hasman A, Hein A, Hochlehnert A, Kulikowski C, Mantas J, Maojo V, Marschollek M, Moura L, Plischke M, Röhrig R, Stausberg J, Takabayashi K, Uckert F, Winter A, Wolf KH, Haux R. Assessing the prognoses on Health care in the information society 2013--thirteen years after. J Med Syst. 2014 Jul;38(7):73.
 • Hasman A, Mantas J, Zarubina T. An abridged history of medical informatics education in europe. Acta Inform Med. 2014 Feb;22(1):25-36.
 • Ausserhofer D, Zander B, Busse R, Schubert M, De Geest S, Rafferty AM, Ball J, Scott A, Kinnunen J, Heinen M, Strømseng Sjetne I, Moreno-Casbas T, Kózka M, Lindqvist R, Diomidous M, Bruyneel L, Sermeus W, Aiken LH, Schwendimann R. Prevalence, patterns and predictors of nursing care left undone in European hospitals: results from the multicountry cross-sectional RN4CAST study. ; RN4CAST consortium. BMJ Qual Saf. 2014 Feb;23(2):126-35.
 • Hasman A, Mantas J. IMIA Accreditation of Health Informatics Programs. Healthc Inform Res. 2013 Sep;19(3):154-61.
 • Mantas J, Hasman A, Shortliffe EH. Assessment of the IMIA educational accreditation process. Stud Health Technol Inform. 2013;192:702-6.
 • Geissbuhler A, Safran C, Buchan I, Bellazzi R, Labkoff S, Eilenberg K, Leese A, Richardson C, Mantas J, Murray P, De Moor G. Trustworthy reuse of health data: a transnational perspective. Int J Med Inform. 2013 Jan;82(1):1-9.
 • Hasman A, Ammenwerth E, Dickhaus H, Knaup P, Lovis C, Mantas J, Maojo V, Martin-Sanchez FJ, Musen M, Patel VL, Surjan G, Talmon JL, Sarkar IN. Biomedical informatics--a confluence of disciplines? Methods Inf Med. 2011;50(6):508-24.
 • Mantas J, Ammenwerth E, Demiris G, et al. Recommendations of the International Medical Informatics Association (IMIA) on Education in Biomedical and Health Informatics. First Revision. Methods Inf Med. 2010 Jan 7;49(2):105-120.
 • Engelbrecht R, Mantas J. Information on EFMI Working Groups. Yearb Med Inform. 2009:220-8.
 • Frigas A, Spyrou G, Antaraki A, Patiraki E, Koufopoulos K, Mantas J, Ligomenides P. Design of a 'smart' patient record system for mammography patients. Stud Health Technol Inform. 2009;150:130-4.
 • Daskalakis S, Mantas J. The impact of SOA for achieving healthcare interoperability. An empirical investigation based on a hypothetical adoption. Methods Inf Med. 2009;48(2):190-5.
 • Liaskos J, Frigas A, Antypas K, Zikos D, Diomidous M, Mantas J. Promoting interprofessional education in health sector within the European Interprofessional Education Network. Int J Med Inform. 2009 Apr;78 Suppl 1:S43-7.
 • Daskalakis S, Mantas J.  Evaluating the impact of a service-oriented framework for healthcare interoperability. Stud Health Technol Inform. 2008;136:285-90.
 • Stergiopoulou A, Birbas K, Katostaras T, Mantas J. The effect of interactive multimedia on preoperative knowledge and postoperative recovery of patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. Methods Inf Med. 2007;46(4):406-9.
 • Mantas J, Diomidous M.  Implementation and evaluation of the MSc course in health informatics in Greece. Methods Inf Med. 2007;46(1):90-2.
 • Mantas J. Health and medical informatics education. Methods Inf Med. 2007;46(1):50-1.
 • Frigas A, Kapsimalakou S, Spyrou G, Koufopoulos K, Vassilaros S, Chatzimichael A, Mantas J, Ligomenides P.   Evaluation of a breast cancer computer aided diagnosis system. Stud Health Technol Inform. 2006;124:631-6.

ΒΙΒΛΙΑ – ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Mantas, J
 • Mandas, J
 • Mantas, I
 • John Mantas

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ/ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
 • Ιδρυτικό Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Πληροφορικής Υγείας - Πρόεδρος
 • Μέλος Εταιρείας Νοσηλευτικών Σπουδών
 • Μέλος New York Academy of Science
 • Mέλος του Institute of Electrical and Electronic Engineers, USA
 • Μέλος του Institute of Electrical Engineers, UK
 • Μέλος του British Computer Society
 • Μέλος του American Computing Machinery
 • Μέλος του European Federation for Medical Informatics
 • Μέλος του International Medical Informatics Association
 • Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής διεθνούς συνεδρίου ICIMTH

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών,  2001-2003, 2003-2005
 • Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών,  1997-1999, 1999-2001
 • Διευθυντής Τομέα Δημόσιας Υγείας Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Πρόεδρος Ειδικής Διατμηματικής-Διαπανεπιστημιακής Επιτροπής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας», 1998-2010.
 • Αντιπρόεδρος της διεθνούς ένωσης International Medical Informatics Association 2012-2014.
 • Πρόεδρος του European Federation for Medical Informatics, 2010 – 2012.
 • Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, 2009-2010.
 • Μέλος Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, 2004-2008.
 • Μέλος Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, 2010-2013.
 • Μέλος Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης Τμήματος Βιοτρικής Πληροφορικής Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, 2007-2008.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Μέλος της ένωσης ανθρωπιστικής βοήθειας Oxfam
 • Συμμετοχή στην εκπαίδευση φοιτητών από Κένυα και Ουγκάντα των Ορθοδόξων εκκλησιών της Αφρικής
 • Μέλος της εταιρείας εξερεύνησης του διαστήματος ‘Planetary Society’.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 • Fellow of the International Academy for Health Sciences Informatics (IAHSI)
 • Fellow of the American College of Medical Informatics (ACMI)
 • Fellow (FEFMI) of European Federation for Medical Informatics
 • Who is Who in Science and Engineering
 • Who is Who in Health
 • Academic Institutional Member of International Medical Informatics Association
 • Chair of Working Group on Education of International Medical Informatics Association
 • Υποτροφία Πανεπιστημίου Μάντσεστερ 1982-83, Διδακτορικές Σπουδές
 • Υποτροφία ICL Βρετανίας 1981-82, Διδακτορικές Σπουδές
 • Τιμητική διάκριση (Distinction) για την πτυχιακή εργασία. Πανεπιστήμιο Μάντσεστερ

Καθηγητές

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ