Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Δ.Ε.Π. » Πρότυπο

Μάτζιου Βασιλική

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑ: Βασιλική
ΕΠΩΝΥΜΟ: Μάτζιου
ΒΑΘΜΙΔΑ: Καθηγήτρια
ΤΟΜΕΑΣ: Παθολογικός Νοσηλευτικός
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ/ΚΛΙΝΙΚΗ/ΚΕΝΤΡΟ: Παιδιατρική Νοσηλευτική
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-7461482
FAX: 210-7461476
E-MAIL: vmatziou@nurs.uoa.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ/ΚΤΗΡΙΟ: 1oς όροφος Κτήριο Νοσηλευτικής
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Παπαδιαμαντοπούλου 12

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

 • Παιδιατρική Νοσηλευτική, 7ο
 • Νεφρολογική Νοσηλευτική, 5ο
 • Νοσηλευτικά Προβλήματα παιδιών με χρόνια νοσήματα, 8ο

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

 • Νοσηλευτικά προβλήματα στην παιδική ηλικία, Εαρινό, Ειδίκευση Παιδιατρικής Νοσηλευτικής
 • Καρκίνος στην παιδική ηλικία, Εαρινό, Πρόγραμμα Παιδιατρικής Νοσηλευτικής

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 • ΠΤΥΧΙΟ/ΠΤΥΧΙΑ:
  1981
  Πτυχίο Ανώτερης Σχολής Αδελφών Νοσοκομείου Παίδων «Π & Α Κυριακού» (Βαθμός Λίαν Καλώς)
  1990
  Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Βαθμός Λίαν Καλώς)
  1994
  Τίτλος Ειδικότητας  « Νοσηλευτή Νεφρολογίας
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ: 1995 Ετήσιο Μεταπτυχιακό Προδιδακτορικό Πρόγραμμα «Μεθοδολογία Έρευνας»
 • ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ: 1998 διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Νοσηλευτικής πανεπιστημίου Αθηνών (Βαθμός Άριστα)

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • ΛΕΚΤΟΡΑΣ:  23/12/1999 Τμήμα Νοσηλευτικής, Ε.Κ.Π.Α.
 • ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: 18/4/2005, Τμήμα Νοσηλευτικής, Ε.Κ.Π.Α.
 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: 2010, Τμήμα Νοσηλευτικής, Ε.Κ.Π.Α.

ΕΡΕΥΝΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 Το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στο γνωστικό αντικείμενο της Παιδιατρικής Νοσηλευτικής

 • Πόνος στα παιδιά.
 • Καρκίνος στα παιδιά.
 • Ποιότητα ζωής παιδιών με χρόνια νοσήματα.
 • Ενημέρωση παιδιών και γονέων για την νοσηλεία και την προετοιμασία για χειρουργική επέμβαση.
 • Ψυχοσυναισθηματικές αντιδράσεις νοσηλευόμενων παιδιών και γονέων.
 • Κλινική Παιδιατρική Νοσηλευτική.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Επαγγελματικό STRESS  νοσηλευτικού προσωπικού σε Μονάδες Τεχνητού Νεφρού & Περιτοναϊκής Κάθαρσης (1994)
  Επιστημονικός υπεύθυνος:  Δ. Παπαδάτου
  Συνερευνητές : Η. Μπροκαλάκη , Β. Μάτζιου , Ε.Αποστολοπούλου
  Xρηματοδότηση   από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Πρόγραμμα προεγχειρητικής ετοιμασίας του παιδιού για το χειρουργείο (2000)
   Επιστημονικός υπεύθυνος:  Β. Μάτζιου
   Χρηματοδότηση   από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών
  Μετεγχειρητικός πόνος: Νοσηλευτική ευθύνη (2002)
  Επιστημονικός υπεύθυνος:  Β. Μάτζιου
  Χρηματοδότηση   από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Εκτίμηση της κατάθλιψης σε παιδιά με καρκίνο (2004)
  Επιστημονικός υπεύθυνος:  Β. Μάτζιου
  Χρηματοδότηση   από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Εκτίμηση της ποιότητας ζωής σε παιδιά με καρκίνο (2005)
  Επιστημονικός υπεύθυνος:  Β. Μάτζιου
  Χρηματοδότηση   από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ψυχολογικές επιπτώσεις στους γονείς παιδιών με εγκαυματική νόσο» (2009)
  Επιστημονικός υπεύθυνος:  Β. Μάτζιου Χρηματοδότηση από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ελληνικές Δημοσιεύσεις

 • Α. Ραγιά, Ι. Μαντάς, Μ. Πριάμη, Σ. Ανδρεά, Α. Καλοκαιρινού, Ο. Ανδρουλάκη, Η. Μπροκαλάκη, Χ. Χαλκιαδάκη, Β. Μάτζιου.  Ψυχοσωματική νοσηλευτική αξιολόγηση ψυχιατρικών αρρώστων.  Ιπποκράτης 3, 39-46, 1990
 • Β. Μάτζιου. Ο πόνος του παιδιού-νοσηλευτική αντιμετώπιση. Νοσηλευτική 2, 142-147, 1995
 • Β. Μάτζιου. Αρτηριακή υπέρταση στην παιδική ηλικία. Νοσηλευτική 3, 142-147, 1995
 • Β. Μάτζιου. Νοσηλευτική προσέγγιση ασθενών σε αιμοκάθαρση. Νοσηλευτική 2, 93-98, 1995
 • Β. Μάτζιου. Πρόληψη και αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων στα παιδιά. Νοσηλευτική 4, 234-239, 1996
 • Β. Μάτζιου. Τερατογόνος δράση των φαρμάκων στην εγκυμοσύνη. Νοσηλευτική 2, 147-156, 1998
 • Β. Μάτζιου. Οι βλαπτικές επιδράσεις της κατανάλωσης αλκοόλ στην εγκυμοσύνη. Νοσηλευτική 4, 332-336, 1998
 • Β.  Μάτζιου. Εφαρμογή Κλινικών Προτύπων στην Κοινωνική Επανένταξη σε ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια. Νοσηλευτική 1, 57-61, 1999
 • Β. Μάτζιου. Οργάνωση Χειρουργείων για αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών. Περιεγχειρητική Νοσηλευτική 2, 5-7, 1999
 • Β. Μάτζιου. Εφαρμογή προτύπων στην περιεγχειρητική νοσηλευτική. Περιεγχειρητική Νοσηλευτική 4, 4-7, 2000
 • Η. Μπροκαλάκη, Β. Μάτζιου. Προφύλαξη έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β από το νοσηλευτικό προσωπικό. Νοσηλευτική 3, 265-272, 2000
 • Β. Μάτζιου. Πρότυπα και προτεινόμενες πρακτικές για την ασφαλή χρήση των Laser στην περιεγχειρητική νοσηλευτική.  Περιεγχειρητική Νοσηλευτική 6, 29-33, 2001
 • Β. Μάτζιου, Η. Μπροκαλάκη, Α. Κορομπέλη, Φ. Παπαδοπούλου. Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά εγκαυμάτων σε παιδιατρικό νοσοκομείο. Νοσηλευτική 1, 89-93, 2001
 • Β. Μάτζιου, Ε. Κυρίτση, Ε. Κτενάς. Μετεγχειρητικός πόνος στα παιδιά. Η αντιμετώπισή του από τους γονείς στο  σπίτι. Νοσηλευτική 4, 60-66, 2001
 • Β. Μάτζιου, Η. Μπροκαλάκη, Σ. Ζυγά, Ε. Πετροπούλου, Ε. Κτενάς. Οδική συμπεριφορά μαθητών τεχνικής εκπαίδευσης. Νοσηλευτική 4, 81-88, 2001
 • Β. Μάτζιου. Η αποτελεσματική επικοινωνία στο χειρουργείο. Ο ρόλος του προϊστάμενου. Περιεγχειρητική Νοσηλευτική 1, 16-19, 2002
 • Φ. Παπαδοπούλου, Β. Μάτζιου. Εκτίμηση και αντιμετώπιση του πόνου  σε παιδιά με εγκαυματική νόσο. Περιεγχειρητική Νοσηλευτική 2, 7-11, 2002
 • Β. Μάτζιου, Η. Μπροκαλάκη, Κ. Τσάρας. Πώς βιώνουν τα παιδιά την διαδικασία της χειρουργικής επέμβασης. Νοσηλευτική 42 2, 180-187, 2003
 • Β. Μάτζιου, Η. Μπροκαλάκη, Π. Περδικάρης, Κ. Τσάρας, Ε. Κυρίτση. Ο πυρετός στα παιδιά και η αντιμετώπισή του από τις μητέρες στο σπίτι. Νοσηλευτική 43 2, 195-201, 2004
 • Κ Τσουμάκας, Β Μάτζιου. Το ισοζύγιο υγρών στα παιδιά. Νοσηλευτική 2005, 44 (3), 330-336.
 • Β Μάτζιου, Π Γαλάνης, Δ Αλεξοπούλου, Ε Βλαχιώτη, Κ Τσουμάκας. Πως οι γονείς αξιολογούν την φροντίδα υγείας στα νοσηλευόμενα παιδιά τους. Νοσηλευτική 2006, 45 (1), 92-97.
 • Β Μάτζιου, Ι Ζάχος, Ε Κλέτσιου, Ε Γυμνοπούλου, Κ τσουμάκας. Συνήθειες τηλεθέασης των παιδιών στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Νοσηλευτική, 2006, 45 (4), 536-542.
 • Κ Τσουμάκας, Β Μάτζιου. Σπασμοί στην παιδική ηλικία. Επείγουσα νοσηλευτική αντιμετώπιση. Νοσηλευτική 2007, 46 (3), 362-366.
 • Κ Τσουμάκας, Β Μάτζιου. Ατυχήματα στην Εφηβεία. Νέα Παιδιατρικά Χρονικά. 2007, 7 (4) 217-229.
 • Π. Περδικάρης, Δ. Παπαδάτου, Ε. Πατηράκη, Α. Μερκούρης, Ε. Κοσμίδη Βασιλάτου, Β. Μάτζιου. Εκτίμηση της κόπωσης παιδιών και εφήβων με καρκίνο. Νοσηλευτική 2008, 47 (1):112-121.
 • Β. Μάτζιου, Ε. Κλέτσιου, Π. Γάλανης, Ε. Δούσης, Κ. Τσουμάκας, Σ. Λιβάνιος, Παιδιατρικός πόνος. Η νοσηλευτική προσέγγιση στα ελληνικά νοσοκομεία. Νοσηλευτική 2008, 47(2):240-246.
 • Α. Χρυσοστόμου, Β. Μάτζιου, Ε. Δούσης, Ε. Βλαχιώτη, Η. Μπροκαλάκη. Η επίδραση της γονικής παρουσίας και του παιχνιδιού σε επώδυνες διαδικασίες στα παιδιά. Νοσηλευτική 2008, 47(3):367-373.
 • Κ. Πέτσιος, Β. Μάτζιου. Εκτίμηση της ποιότητας ζωής των παιδιών με βρογχικό άσθμα. Νοσηλευτική 2008, 47(4):477-488.
 • Ε. Βλαχίωτη, Β. Μάτζιου, Κ. Τσουμάκας, Λ. Σταμογιάννου, Σ. Πρίφτη, Ε. Δούσης. Διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση παιδιών με νεανικό διαβήτη. Νοσηλευτική 2008, 47(4):507-516.
 • Κ. Τσουμάκας, Β. Μάτζιου. Οι επιδράσεις της κινητής τηλεφωνίας στην παιδική ηλικία. Νοσηλευτική 2009, 49(3):142-147.
 • Β. Μάτζιου. Παθητικό κάπνισμα των παιδιών: Πόσο απαραίτητη είναι η Ενεργός δράση; Νοσηλευτική 2009, 49(3):133-135.
 • Ε. Βλαχιώτη, Β. Μάτζιου. Νεανικός Διαβήτης και Ψυχοσυναισθηματικές Διαταραχές. Νοσηλευτική 2010, 49(1): 31–39.
 • Β. Μάτζιου, Μ. Δρακούλη, Ε. Ευανθία, Κ. Πέτσιος. Απόψεις  παιδιών και  γονέων αναφορικά με τη νοσηλευτική στολή στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Νοσηλευτική 2009, 48(4), 396-402.
 • Β. Μπουτοπούλου, Κ. Πέτσιος, Φ. Μαυρίδη, Ε. Βλαχιώτη, Ε. Κωνσταντακάκη, Β. Μάτζιου. Ικανοποίηση γονέων από την παρεχόμενη φροντίδα υγείας των νοσηλευόμενων παιδιών τους. Νοσηλευτική, 2010, 49(3): 264–273.
 • Περδικάρης Π, Μάτζιου Β. Σύνδρομο Λύσης του Όγκου: Πρόληψη − Αντιμετώπιση −Νοσηλευτικές Εφαρμογές. Νοσηλευτική 2010, 49(4): 332–337.
 • Ντελή Χ. Περδικάρης Π. Γαλάνης Π. Κουμπαγιώτη Δ. Δούσης Ε. Μάτζιου Β. Διερεύνηση της Αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτικής Παρέμβασης στη Συμμόρφωση των Επαγγελματιών Υγείας σχετικά με τις Ενδείξεις Υγιεινής των Χεριών σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Παίδων. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2012, 51(4): 409–420.
 • Δούσης Ε. Μοσχόβη Μ Τσουμάκας Κ. Πάγκαλη Α Βλαχιώτη Ε. Ντούμου Α Μάτζιου Β. Η Επίδραση της Συμμόρφωσης με την Υγιεινή των Χεριών στον Περιορισμό του VRE Αποικισμού στα Παιδιά με Νεοπλασία. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2012, 51(4): 430–44.
 • Μάτζιου Θ. Πέτσιος Κ. Τσουμάκας Κ. Μάτζιου Β. Μελέτη των Διατροφικών Συνηθειών Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας, καθώς και των Γνώσεων και των Στάσεων των Γονέων τους. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2012, 51(3): 317–326.
 • Βλαχιώτη Ε. Μάτζιου Β. Ποιότητα Ζωής σε Παιδιά και Εφήβους με Κακοήθεια κατά τη Διάρκεια της Θεραπευτικής Αγωγής ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2012, 51(4): 375–385.

Ξενόγλωσσες Δημοσιεύσεις

 • Α. Raya,  Ι. Mantas,  Μ. Priami,  S. Andrea,  A. Kalokerinou,  O,  Androulaki  H. Brokalaki,  H. Halkiadaki,  V. Matziou. Psychosomatic Nursing Assessment of Psychiatric Patients. Psychotherapy  and  Psychosomatics  1991 ;  56 :  5 - 11.
 • Η. Brokalaki,  VMatziou,  J.  Thanou,  P.  Zirogiannis,  U.  Dafni,  D Papadatou. Job – related   stress   among   nursing  personnel  in   Greek dialysis  units  EDTNA / ERCA  JOURNAL  2001  ;  XXVII  :  181  -  186.
 • V. Matziou, H. Brokalaki,  S. Zyga,  E. Evangelou,  I. Brokalaki Preventive measures against HIV in Greece : operating room staff compliance. ICUs  Nursing Web Journal  2002 ; (July – September) 1-13.
 • V.,Matziou, G., Papaevangelou, A., Tzavaras, Ch., Lemonidou, S., Bartsocas. Teratogenic Effect of Drugs: How much do pregnant women in Greece know? ICUs  Nursing Web Journal  2003; (April-June) 1-13
 • H., Kyritsi, V., Matziou, P., Perdikaris, S., Zyga, H., Kletsou, H., Evangelou. Painful pediatric procedures: Do parents want to be presents? ICUs  Nursing Web Journal  2004; (April-June) 1-9
 • V Matziou, H., Kyritsi, P., Perdikaris. Evaluation of children’s behavioral responce to postoperative pain ICUs  Nursing Web Journal  2004; (April-June) 1-9
 • H. Brokalaki, V. Matziou, S. Zyga, M. Kapella, K. Tsaras,  I. Brokalaki, P.Myrianthefs. Omissions and errors during oxygen therapy of hospitalised patients in a large city of Greece. Intensive and Critical Care Nursing. Intensive Crit Care Nurs. 2004 Dec;20(6):352-7.
 • H. Kyritsi, V. Matziou, P. Perdikaris, H. Evagelou. Parents, needs during their child’s hospitalization. ICUS NURS WEB J. Issue 23. (July-September 2005)
 • Matziou V, Zachos I, Kletsiou H, Triantafyllidou A, Tsoumakas C. Television watching at Greek paediatric hospitals. Eur J Pediatr. 2006 Nov;165(11):811-2.
 • Priftis KN, Anthracopoulos MB, Nikolaou-Papanagiotou A, Matziou V, Paliatsos AG, Tzavelas G, Nicolaidou P, Mantzouranis E. Increased sensitization in urban vs. rural environment--rural protection or an urban living effect? Pediatr Allergy Immunol. 2007 May;18(3):209-16. Erratum in: Pediatr Allergy Immunol. 2007 May;18(3):272.
 • Matziou V, Brokalaki H, Kyritsi H, Perdikaris P, Gymnopoulou E, Merkouris A. What Greek mothers know about evaluation and treatment of fever in children: An interview study. Int J Nurs Stud. 2007 May 22.
 • H. Kyritsi, Matziou V, Papadatou D, Evagellou E, Koutelekos G, Polikandrioti M. Self concept of children and adolescents with cancer. Health Science Journal. Issue 3 (July-September 2007).
 • Brokalaki H, Matziou V, Brokalaki E, Merkouris A, Fildissis G, Myrianthefs P. Antibiotic and O2 omissions and errors in hospitalized patients. J Nurs Care Qual. 2008 Jan-Mar;23(1):86-91.
 • Matziou V, Perdikaris P, Feloni D, Moshovi M, Tsoumakas K, Merkouris A. Cancer in childhood: Children's and parents' aspects for quality of life. Eur J Oncol Nurs. 2008 Feb 22.
 • Tsoumakas K, Mavridi F, Matziou V, Androulakis I. Parents' knowledge and attitudes about preventing injuries in motor vehicle accidents in children in Greece. Traffic Inj Prev. 2008 Jun;9(2):129-34.
 • Brokalaki H, Matziou V, Gymnopoulou E, Galanis P, Brokalaki E, Theodossiades G. Modification of nursing students' performance in blood pressure measurement: an educational retraining programme. Int Nurs Rev. 2008 Jun;55(2):187-91.
 • P Perdikaris, K. Petsios, H. Vasilatou-Kosmidis, V. Matziou. Complications of Hickman- Broviac catheters in children with malignancies. Pediatric hematology and Oncology Pediatric hematology and Oncology Pediatric Hematology and Oncology, Volume 25,  Issue 5 June 2008 , pages 375 - 384
 • P Perdikaris, E Patiraki, D Papadatou, , A Merkouris, V Matziou. Changes in Children’s fatigue during the course of treatment for pediatric cancer. International nursing review 2008, 55, 412-419
 • V. Matziou, P. Perdikaris, P Galanis, E Dousis, K Tzoumakas. Evaluating depression in a sample of children and adolescents with cancer in Greece. International nursing review, 2008, 55, 314-319
 • K. Tsoumakas, K. Polymeri, K. Petsios, V. Matziou, E. Manolis. Tuberous sclerosis complex (TSC) in Greece: Knowledge, information and counseling of families. Health Science Journal. Volume 2. Issue 3(2008)
 • V. Matziou, C. Vardavas, E. Kletsiou, K. Priftis. Predictors of childhood exposure to parental second hand smoke in the house and family car. Int. J. Environ. Res. Public Health 2009,6,433-444
 • K. Tsoumakas, E. Dousis, F. Mauridi, A. Gremou, V. Matziou. Parent's adherence to children's home-accident preventive measures. International Nursing Review, 2009, 56(3):369-374.
 • P. Perdicaris, A. Merkouris, E. Patiraki, D. Papadatou, H Vasilllatou-Kosmidis, V. Matziou. Changes in children’s fatigue during the course of treatment for paediatric cancer. International Nursing Review, 2008, Volume 55, Issue 4, 412-419
 • S Katsaragakis, E Papathanassoglou, V Matziou, V Barbounis, C Lemonidou, E Patiraki. Lung Cancer Patients’ Quality of life during Chemotherapy: A Comparison of Patients and their partners’ perceptions. Support care cancer (supp), 2009, 17: 857-1039.
 • V. Matziou, P. Perdikaris, K. Petsios, E. Gymnopoulou, P. Galanis, H. Brokalaki, Greek students’ perceptions and sources of information regarding sex education,  International Nursing Review, 2009, 56(3):354-360.
 • K.Petsios, K. Priftis, C. Tsoumakas, A. Perperoglou, E. Hatxiagorou, J. Tsanakas, I. Androulakis, V. Matziou. Cough affects quality of life in asthmatic children aged 8-14 more than other asthma symptoms. Allergo et immunopathol. 2009;37(2) 80-8.
 • V.Matziou, P. Galanis, C. Tsoumakas, E. Gymnopoulou, P. Perdikaris, H. Brokalaki. Attitudes of nurse professionals and nursing students towards children with disabilities. Do nurses really overcome children's physical and mental handicaps? International Nursing Review 2009, 56 (4), 456-460.
 • P. Perdikaris, A. Merkouris, E. Patiraki, K. Tsoumakas, E. Vasilatou-Kosmidis, V. Matziou. Evaluating cancer related fatigue during treatment according to children’s adolescents’ and parents’ perspectives in a sample of Greek young patients. European Journal of Oncology Nursing 2009, 15 (3): 399-408.
 • Vlachioti E, Petsios K, Boutopoulou B, Chrisostomou A, Galanis P, Matziou V. Assessment of self-reported self-esteem in healthy and diabetic children and adolescents in Greece. J Diabetes. 2010; 2(2):104-11.
 • V. Matziou, K. Hatira, P. Perdikaris, I. Zachos, K. Mellou, C. Bakoula. Weight status and depressive symptoms in 18 year-old Greek adolescents. Pediatric Reports 2010; 2:e16.
 • Deltsidou A, Lemonidou C, Zarikas V, Matziou V, Bartsocas CS. Oligomenorrhoea in adolescents with type 1 diabetes mellitus: relationship to glycaemic control. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2010; 153(1):62-6.
 • Perdikaris P, Kletsiou E, Gymnopoulou E, Matziou V. The relationship between workplace, job stress and nurses' tobacco use: a review of the literature. Int J Environ Res Public Health. 2010;7(5):2362-75.
 • Matziou V, Tsoumakas K, Vlahioti E, Chrysicopoulou L, Galanis P, Petsios K, Perdikaris P. Factors influencing  the quality of life of young patients with diabetes. J Diabetes. 2011; 3 (1): 82-90.
 • Matziou V, Boutopoulou B, Chrysostomou A, Vlachioti E, Mantziou T, Petsios K. Parents’ satisfaction concerning their child’s hospital care. Japan Journal of Nursing Science (2011) (Epub ahead of print)
 • Papadopoulou A, Hatziagorou E, Matziou VN, Grigoropoulou DD, Panagiotakos DB, Tsanakas JN, Gratziou C, Priftis KN. Comparison in asthma and allergy prevalence in the two major cities in Greece: the ISAAC phase II survey. Allergol Immunopathol (Madr). 2011 Feb 20. (Epub ahead of print)
 • Petsios K,  Priftis K, Tsoumakas C, Hatziagorou E,  Tsanakas J, Galanis P Antonogeorgos G, Matziou V.Level of parent-asthmatic child agreement on health related quality of life. Journal of Asthma 2011; 48 (3):286-97.

Συγγραφικό Έργο

 • Νοσηλευτική Φροντίδα Παιδιών με Χρόνια Νοσήματα
  Β. Μάτζιου
  Ιατρικές Εκδόσεις Λαγός
  Αθήνα: 2007
  ISBN:978-960-7875-35-8
 • Οξύς πόνος στα παιδιά – Νοσηλευτική προσέγγιση
  Β. Μάτζιου – Ε. Κυρίτση
  Ιατρικές Εκδόσεις Βήτα
  Αθήνα: 2007
  ISBN:978-960-452-035-0
 • Νοσηλευτική Νεφρολογική
  Β. Μάτζιου
  Ιατρικές Εκδόσεις Λαγός
  Αθήνα: 2009
  ISBN:978-960-7875-41-9
 • Παιδιατρική Νοσηλευτική. Βασικές αρχές στη φροντίδα παιδιών. Β. Μάτζιου
  Ιατρικές Εκδόσεις Λαγός
  Αθήνα, 2012
  ISBN: 978-960-787-562-4

Επιμέλεια

 • Παιδιατρική νοσηλευτική Σχεδιασμός νοσηλευτικής φροντίδας
  Επιμέλεια έκδοσης  Β. Μάτζιου
  Αθήνα 2000
  ISBN: 0-87434-943-5
 • Νοσηλευτική προσέγγιση παιδιών με αναπνευστικές παθήσεις
  Επιμέλεια Έκδοσης: Β. Μάτζιου, Κ Πρίφτης
  Αθήνα: 2008
 • Κλινικές Δεξιότητες στην Παιδιατρική Νοσηλευτική
  Επιμέλεια Έκδοσης: Β.Μάτζιου- Μεγαπάνου
  Αθήνα 2009
  ISBN: 0-13-613554-4

ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Matziou V.
 • Mantziou V.

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ/ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών.
 • Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος.
 • Ευρωπαϊκή Ένωση Νοσηλευτών Νεφρολογίας. European Dialysis and Transplant Nurses Association.
 • Ελληνική Ένωση Νοσηλευτών Νεφρολογίας
 • Σύλλογος Νοσηλευτών Χειρουργείου ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.
 • Pediatric Nurses Association Europe (PNAE)
 • Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών.
  1994-1995: Ειδική Γραμματέας
  2000-2002: Ταμίας
  2002-2004:  Ταμίας
  2004- σήμερα: Μέλος
 • Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος.
  2000-2008: Μέλος Επιτροπής Τομέα Διοίκησης
  2004-2008: Πρόεδρος του Παιδιατρικού Τομέα
  2008-σήμερα: Ταμίας του ΔΣ
 • 2008-σήμερα: Σύμβουλος Παιδιατρικού Τομέα
 • 1995-1999: Προϊσταμένη Χειρουργείου, Διευθύντρια 5ου Χειρουργικού Τομέα Νοσοκομείου Παίδων «Π & Α Κυριακού»

Υπεύθυνη για την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

 • 1995-1999: Οργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος νοσηλευτών χειρουργείο στα πλαίσια της ενδοτμηματικής συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού του χειρουργείου
 • 2006-σήμερα: Συνεργασία με το St George Hospital στο Λονδίνο για την κλινική άσκηση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (3 Μεταπτυχιακοί φοιτητές, διάρκεια εκπαίδευσης 2 εβδομάδων).

Μέλος Επιτροπών Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής Παιδιατρικής  Νοσηλευτικής ΔΟΑΤΑΠ
 • Επόπτης Κτιρίου Τμήματος Νοσηλευτικής  κεντρικού κτιρίου Παπαδιαμαντοπούλου 123
 • Μέλος Επιτροπής για την Ανέγερση κτιρίου αμφιθέατρου του τμήματος νοσηλευτικής
 • Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής ΜΠΣ «Διαχείριση κρίσεων, Μαζικών καταστροφών& Επειγουσών καταστάσεων»
 • Επιτροπή για τη σύνταξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων του Τμήματος Νοσηλευτικής
 • Μέλος Επιτροπής Νοσηλευτικής Ορολογίας

Οργανωτική – Επιστημονική Επιτροπή Διεθνών Συνεδρίων

 • Chairperson of the Organizing Committee of the 3rd International Congress on Pediatric Nursing. Athens, August 24-25, 2007.
 • Chairperson of the Scientific Committee of the 1st PNAE Congress on Paediatric Nursing. Promoting Excellence in paediatric nursing care. 1-2 December 2011. Istanbul Congress Centre, Turkey.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 • Certificate of Achievement for the Best Abstract. ADTNA/ERCA Conference, Athens, June 1995
 • Βράβευση της ερευνητικής εργασίας με θέμα:Συχνότητα καπνίσματος και καπνιστικές συνήθειες των μαθητών στις Μέσες Νοσηλευτικές σχολές Αττική, με χρηματικό ποσό των 100.000 (εκατό χιλιάδων δρχ.) στο 17ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, Αθήνα 1990.
 • 2ο Φοιτητικό Βραβείο Εργασίας με Πρωτότυπο θέμα: Εκτίμηση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας σε παιδιατρικό νοσοκομείο. Δ Αλεξοπούλου, Π Γαλάνη, Ε Βλαχιώτη, Κ Τσουμάκα, Β Μάτζιου. 32ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη, 9-12 Μαϊου 2005.
 • Βράβευση της ερευνητικής εργασίας με θέμα: Στάσεις νοσηλευτών και φοιτητών νοσηλευτικής απέναντι σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. 33ο πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, Κως, 8-11 Μαΐου 2006.
 • Βράβευση της ερευνητικής εργασίας με θέμα: «Μελέτη της αντιμετώπισης πυρετικών σπασμών από γονείς παιδιατρικών ασθενών». Ε. Ταμβάκη, Μ. Γιαννακοπούλου, Β. Μάτζιου, Μ. Γαλετσέλη, Ε. Παπαθανασόγλου, 36ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, Μύκονος, 4-7 Μαΐου 2009.

Καθηγητές

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ