Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Τμήμα Νοσηλευτικής λαμβάνουν χώρα τα παρακάτω Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

1) Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών  θα λειτουργήσει το Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 38460/Β7 ΦΕΚ 738/1.4.2013, ΦΕΚ 938/18.4.2013ΦΕΚ 1847/29.07.2013) που αποτελείται από  τις  Κατευθύνσεις:

 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: με Ειδικεύσεις:
  • α)  Δημόσια Υγεία     
  • β) Κοινοτική Νοσηλευτική      
  • γ) Διαπολιτισμική Νοσηλευτική   
 • ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ:    με Ειδικεύσεις:
  • α) Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική     
  • β) Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική   
  • γ) Ογκολογική Νοσηλευτική - Ανακουφιστική Φροντίδα  
  • δ) Παιδιατρική Νοσηλευτική 
  • ε) Πρόληψη και Ελεγχος Λοιμώξεων 
  • στ) Χειρουργική Νοσηλευτική 
  • ζ) Ψυχική Υγεία
  • η) Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ –ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΓΕΙΑ:  με Ειδικεύσεις:
  • α) Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
  • β) Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία

2) Το Διαπανεπιστημιακό – Διατμηματικό Πρόγραμμα ‘Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική Υγείας’ (ΦΕΚ 1200/26-8-2003)

Mε τα συνεργαζόμενα Τμήματα: Νοσηλευτικής, Πληροφορικής, Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα Τμήματα Πληροφορικής και Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, απονέμει:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής Ειδικεύσεις:
  • Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
  • Πληροφορική Υγείας