Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ι. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος

Το Τμήμα Νοσηλευτικής είναι ένα από τα πρώτα Τμήματα που οργάνωσε και λειτούργησε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994. Το Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 οργανώνει και λειτουργεί τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017:

1)Διαχείριση Κρίσεων και Μαζικών Καταστροφών και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας

Ειδικεύσεις:
 • Δημόσια Υγεία
 • Κοινοτική Νοσηλευτική
 • Διαχείριση Κρίσεων στο Τομέα της Υγείας

2) Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη

Ειδικεύσεις:
 • Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων
 • Νοσηλευτική Διαχείριση Παιδιών και Ενηλίκων με Σακχαρώδη Διαβήτη
 • Νεφρολογική Νοσηλευτική

3) Εξειδικευμένη Ανακουφιστική Φροντίδα και Προηγμένη Νοσηλευτική Ογκολογία

Ειδικεύσεις:
 • Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα
 • Ανακουφιστική Φροντίδα Ενηλίκων
 • Προηγμένη Φροντίδα και Ηγεσία στη Νοσηλευτική Ογκολογία

4) Προηγμένη Κλινική Νοσηλευτική

Ειδικεύσεις:
 • Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
 • Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
 • Χειρουργική Νοσηλευτική

5) Προηγμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα

Ειδικεύσεις:
 • Προηγμένη Επείγουσα και  Εντατική Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα
 • Προηγμένη  Νεογνολογική Νοσηλευτική Φροντίδα

6) Προηγμένη Νοσηλευτική Φροντίδα και Ψυχική Υγεία Παιδιών και Ενηλίκων

     (τελευταίο ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας 2020-2021)

Ειδικεύσεις:
 • Εφαρμοσμένη Κλινική Νοσηλευτική Παιδιών
 • Ογκολογική Νοσηλευτική - Ανακουφιστική Φροντίδα
 • Ψυχική Υγεία

Τα προαναφερθέντα ΠΜΣ έχουν διάρκεια 4 εξάμηνα και η ολοκλήρωση τους οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του εκάστοτε Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχεται στα 120 (120 ECTS). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ.

II. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Συνεργασία με Άλλα Τμήματα / Σχολές

Το Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό ΠΜΣ "Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πληροφορική της Υγείας" λειτουργεί απο το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 με Συντονιστικό Τμήμα το Τμήμα Νοσηλευτικής. Απο το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 επανιδρύθηκε σε Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πληροφορική της Υγείας". Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών συνδιοργανώνεται απο το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τα Τμήματα που συμμετέχουν είναι τα εξής: Τμήμα Νοσηλευτικής (Συντονιστικό Τμήμα) και Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Τμήμα Πληροφορικής καθώς και το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

1) Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πληροφορική της Υγείας

Ειδικεύσεις:
 • Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
 • Πληροφορική της Υγείας

Το προαναφερόμενο ΔΠΜΣ έχει διάρκεια 3 εξάμηνα και η ολοκλήρωση του οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις παραπάνω Ειδικεύσεις. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχεται στις 90 (90 ECTS). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ.

Η Ιατρική Σχολή σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

2) Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ έχει χρονική διάρκεια 4 εξάμηνα και η ολοκλήρωση του οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ανέρχεται στα 120 (120 ECTS). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ.


Τα Τμήματα Βιολογίας, Χημείας και Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

3) Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική

Το παρόν ΠΜΣ έχει χρονική διάρκεια 4 εξάμηνα και η ολοκλήρωση του οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ανέρχεται στα 120 (120 ECTS). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ.


Τα Τμήματα Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, το Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur, το Βιοϊατρικών Επιστημών Ερευνητικό Κέντρο “Alexander Fleming", το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών οργανώνουν και λειτουργούν το:

4) Athens International Master's Programme in Neurosciences

Το παρόν ΠΜΣ έχει χρονική διάρκεια 4 εξάμηνα και η ολοκλήρωση του οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ανέρχεται στα 120 (120 ECTS). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές...