Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Τμήμα Νοσηλευτικής λαμβάνουν χώρα τα παρακάτω Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

1) Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών  θα λειτουργήσει το Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 38460/Β7 ΦΕΚ 738/1.4.2013, ΦΕΚ 938/18.4.2013ΦΕΚ 1847/29.07.2013) που αποτελείται από  τις  Κατευθύνσεις:

 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: με Ειδικεύσεις:
  • α)  Δημόσια Υγεία     
  • β) Κοινοτική Νοσηλευτική      
  • γ) Διαπολιτισμική Νοσηλευτική   
 • ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ:    με Ειδικεύσεις:
  • α) Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική     
  • β) Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική   
  • γ) Ογκολογική Νοσηλευτική - Ανακουφιστική Φροντίδα  
  • δ) Παιδιατρική Νοσηλευτική 
  • ε) Πρόληψη και Ελεγχος Λοιμώξεων 
  • στ) Χειρουργική Νοσηλευτική 
  • ζ) Ψυχική Υγεία
  • η) Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ –ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΓΕΙΑ:  με Ειδικεύσεις:
  • α) Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
  • β) Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία

2) Το Διαπανεπιστημιακό – Διατμηματικό Πρόγραμμα ‘Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική Υγείας’  ΦΕΚ 3675 (νέο, αναθεωρημένο)

Mε τα συνεργαζόμενα Τμήματα: Νοσηλευτικής, Πληροφορικής, Οικονομικών Επιστημών και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα Τμήματα Πληροφορικής, Ψηφιακών Συστημάτων και Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, απονέμει:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής Ειδικεύσεις:
  • Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
  • Πληροφορική Υγείας