Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διαπανεπιστημιακο-Διατμηματικό Μεταπτυχιακό » Πρόγραμμα Σπουδών » Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

 

Α’ Εξάμηνο

Β’ Εξάμηνο

Μαθήματα βασικού κορμού

ECTS

Μαθήματα κατεύθυνσης

ECTS

Εισαγωγή στην Πληροφορική της Υγείας

5

Πολιτική Υγείας και Στρατηγικός Σχεδιασμός

4

Εισαγωγή στις Επιστήμες Υγείας

4

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Ηγεσία

4

Διεθνή Συστήματα Υγείας

4

Οικονομική του Τομέα Υγείας

4

Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων

4

Επιχειρησιακή Έρευνα στις Υπηρεσίες Υγείας

4

Αξιολόγηση και Διαχείριση Τεχνολογίας Υγείας

4

Ποιότητα και Αξιολόγηση Υπηρεσιών  Υγείας

4

Μεθοδολογία της Έρευνας

4

Βασικές αρχές Μάρκετινγκ και έρευνα αγοράς

2

Βιοστατιστική

5

Οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση και διαχείριση

4

 

 

Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία

4

Σύνολο ECTS

30

Σύνολο ECTS

30

 

Γ΄ Εξάμηνο

Δ΄ Εξάμηνο

Μαθήματα κατεύθυνσης

ECTS

 

ECTS

Διαχείριση Έργων

4

Διπλωματική Εργασία

30

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων

4

 

 

Κοινωνιολογία της Υγείας

2

 

 

Πρακτική Άσκηση μέσω εφαρμογών e-learning

20

 

 

Σύνολο ECTS

30

Σύνολο ECTS

30

Γενικό Σύνολο

120